Zoznam zverejnených infožiadostí

Zoznam zverejnených žiadostí, vrátane zaslanej otázky, odpovede, a prípadne aj ďalšej komunikácie, ak nejaká bola v prípade doplnenia, odvolania, a podobne. Uľahčujeme tým prácu zároveň inštitúciám aj občanom. Úradníci nemusia odpovedať na to, čo už bolo zverejnené, a občania zas vidia, čo zaujíma ostatných, ako inštitúcie reagujú. Možno sa tiež dozvedia niečo, čo by ich inak nenapadlo sa pýtať.

Všetky texty automaticky anonymizujeme. Žiadosti obvykle zverejňujeme po 2 mesiacoch od ich uzavretia. Tak má prípadne žiadateľ čas pracovať s informáciou, napísať blog alebo článok, bez toho, aby sa bál, že mu tému niekto vyfúkne. Zároveň po 2 mesiacoch je informácia ešte pravdepodobne aktuálna a relevantná.

Predmet žiadosti
Inštitúcia
Posledná aktivita
Aktivita
Pasportizácia smetných košov
Magistrát mesta Bratislava
17. 2. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Harmonogram opráv
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
10. 2. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
zoznam studii uskutocnitelnosti
Ministerstvo financií SR
16. 2. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Platnosť konkrétnych značiek na chodníku
Magistrát mesta Bratislava
10. 2. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Doklady - obstarávanie
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
2. 2. 2016
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
nesúhlas KDI - prechod na Staromestskej
Magistrát mesta Bratislava
21. 1. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
cena opráv plotu v stredovom páse na Staromestskej
Magistrát mesta Bratislava
21. 1. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
vlastníctvo parcely č. 679 súpisné číslo 81
Magistrát mesta Bratislava
15. 1. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Bezpečná trasa pre cyklistov Galanta-Kaskády
Mesto Galanta
8. 1. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Využitie papiera na Úrade
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
13. 1. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
clenovia komisii
Ministerstvo financií SR
3. 2. 2016
Vypršanie lehoty po podaní odvolania
Čiastočne zodpovedaná
o postupoch kontroly dodržiavania zákona 8/2009Z.z
Ministerstvo vnútra SR
29. 1. 2016
Vypršanie lehoty po podaní odvolania
Čiastočne zodpovedaná
- štúdia uskutočniteľnosti IS RPO
Ministerstvo financií SR
  • Štatistický úrad SR
14. 1. 2016
Vypršanie lehoty po podaní odvolania
Čiastočne zodpovedaná
- štúdia uskutočniteľnosti IS RPO
Štatistický úrad SR
18. 12. 2015
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Stav podnetu o vozidle s EČV TT769DA
Okresný úrad Trnava
15. 12. 2015
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Stav riešenia podnetu EČV PN558BZ
Okresný úrad Piešťany
16. 12. 2015
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Dátumy a výsledky dopravných prieskumov D4/R7
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
14. 12. 2015
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná