Zoznam zverejnených infožiadostí

Zoznam zverejnených žiadostí, vrátane zaslanej otázky, odpovede, a prípadne aj ďalšej komunikácie, ak nejaká bola v prípade doplnenia, odvolania, a podobne. Uľahčujeme tým prácu zároveň inštitúciám aj občanom. Úradníci nemusia odpovedať na to, čo už bolo zverejnené, a občania zas vidia, čo zaujíma ostatných, ako inštitúcie reagujú. Možno sa tiež dozvedia niečo, čo by ich inak nenapadlo sa pýtať.

Všetky texty automaticky anonymizujeme. Žiadosti obvykle zverejňujeme po 2 mesiacoch od ich uzavretia. Tak má prípadne žiadateľ čas pracovať s informáciou, napísať blog alebo článok, bez toho, aby sa bál, že mu tému niekto vyfúkne. Zároveň po 2 mesiacoch je informácia ešte pravdepodobne aktuálna a relevantná.

Predmet žiadosti
Inštitúcia
Posledná aktivita
Aktivita
Zmluva - dotácia
Pôdohospodárska platobná agentúra
22. 9. 2021
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rozhodnutie
Okresný súd Zvolen
10. 5. 2021
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
zoznam povolení na MOM
Úrad verejného zdravotníctva SR
11. 5. 2021
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rozhodnutie
Krajský súd v Košiciach
12. 5. 2021
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Predmet objednavky
Štatistický úrad SR
28. 4. 2021
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Skeny faktúr
Slovenský pozemkový fond
28. 4. 2021
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Registrácia dronov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
28. 4. 2021
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Sprístupnenie informácií
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
20. 4. 2021
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Prieskum trhu
Finančné riaditeľstvo SR
18. 5. 2021
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Výkaz
Špecializovaný trestný súd
14. 4. 2021
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
R. Bulla
Národný inšpektorát práce
21. 4. 2021
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Zmluva
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
14. 4. 2021
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rozhodnutie
Krajský súd v Žiline
16. 4. 2021
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Štatistiky z kontroly cestovných lístkov
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
  • Magistrát mesta Bratislava
4. 5. 2021
Vypršanie lehoty
Čiastočne zodpovedaná
Utajené zmluvy a ich plnenie
Pôdohospodárska platobná agentúra
14. 4. 2021
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Utajené zmluvy a ich plnenie
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
15. 4. 2021
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Utajené zmluvy a ich plnenie
Data Centrum
9. 4. 2021
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Utajené zmluvy a ich plnenie
Ministerstvo kultúry SR
14. 4. 2021
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Utajené zmluvy a ich plnenie
Ministerstvo financií SR
12. 4. 2021
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
19. 4. 2021
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Majetkové priznania
Obec Opatovce nad Nitrou
12. 4. 2021
Rozhodnutie o nesprístupnení informácie
Čiastočne zodpovedaná
o činnosti facebookovej stránke MČ Karlova Ves
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
10. 3. 2021
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
pokuta pre Slovenskú poštu
Protimonopolný úrad SR
2. 11. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Pamiatkový objekt - Svätý Jur
Ministerstvo kultúry SR
23. 4. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Uchádzači - chata
Ministerstvo obrany SR
23. 4. 2020
Rozhodnutie o nesprístupnení informácie
Čiastočne zodpovedaná
Stavebne konanie Zvaracak/Min. spravodlivosti
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
22. 4. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rozhodnutie - väzba
Špecializovaný trestný súd
7. 4. 2020
Rozhodnutie o nesprístupnení informácie
Čiastočne zodpovedaná
Stavebné povolenie
Mesto Nitra
20. 4. 2020
Rozhodnutie o nesprístupnení informácie
Čiastočne zodpovedaná
Gaya
Obec Príbovce
7. 4. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
sprístupnenie POD
Magistrát mesta Bratislava
14. 4. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Stavebné povolenie - Dunajská 48
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
16. 4. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Marcheggská 4A
Mesto Stupava
1. 4. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Winton - výkony
Štatistický úrad SR
9. 4. 2020
Rozhodnutie o nesprístupnení informácie
Čiastočne zodpovedaná
Stavebné povolenie
Mesto Nitra
1. 4. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Uznesenie o dedičstve
Okresný súd Malacky
2. 4. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zmluva - Block, a.s.
Správa štátnych hmotných rezerv SR
8. 4. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Dodržiavanie územného plánu pri výstavbe
Mestská časť Bratislava - Ružinov
  • Magistrát mesta Bratislava
9. 4. 2020
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Preberacie protokoly
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
  • MH manažment, a.s.
16. 4. 2020
Vypršanie lehoty
Čiastočne zodpovedaná
Dokumentácia - penzión - Kropil
Pôdohospodárska platobná agentúra
15. 4. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Totem na Bajkalskej ulici, BA
Slovenská stavebná inšpekcia
27. 3. 2020
Rozhodnutie o nesprístupnení informácie
Čiastočne zodpovedaná
Pravidlá pre zverejňovanie - FB
Prezídium policajného zboru SR
30. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Príloha zmluvy - Bonul
Správa štátnych hmotných rezerv SR
27. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Plnenie Akčného plánu cykl. a pešej dopravy 2019
Magistrát mesta Bratislava
7. 4. 2020
Zrušenie rozhodnutia
Plne zodpovedaná
Uznesenie - väzba - dobytkár
Špecializovaný trestný súd
18. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rozhodnutie - vodári
Okresný súd Bratislava I
19. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Ponuky - process management
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
13. 3. 2020
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Zápisnice vedenia FIIT STU 19.02.2020-11.03.2020
Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Ops 54479
Magistrát mesta Bratislava
23. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zápisnica - stavebný dohľad
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
13. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
info o zmluve
Obec Červeník
9. 3. 2020
Rozhodnutie o nesprístupnení informácie
Čiastočne zodpovedaná