Zoznam zverejnených infožiadostí

Zoznam zverejnených žiadostí, vrátane zaslanej otázky, odpovede, a prípadne aj ďalšej komunikácie, ak nejaká bola v prípade doplnenia, odvolania, a podobne. Uľahčujeme tým prácu zároveň inštitúciám aj občanom. Úradníci nemusia odpovedať na to, čo už bolo zverejnené, a občania zas vidia, čo zaujíma ostatných, ako inštitúcie reagujú. Možno sa tiež dozvedia niečo, čo by ich inak nenapadlo sa pýtať.

Všetky texty automaticky anonymizujeme. Žiadosti obvykle zverejňujeme po 2 mesiacoch od ich uzavretia. Tak má prípadne žiadateľ čas pracovať s informáciou, napísať blog alebo článok, bez toho, aby sa bál, že mu tému niekto vyfúkne. Zároveň po 2 mesiacoch je informácia ešte pravdepodobne aktuálna a relevantná.

Predmet žiadosti
Inštitúcia
Posledná aktivita
Aktivita
Zmluva - Saar, s.r.o.
Mesto Banská Bystrica
5. 10. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
náklady na výrub a orez stromov
Obec Červeník
3. 10. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
vodorovné dopravné značenie I/18 v L. Mikuláši
Slovenská správa ciest
3. 10. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Nájomná zmluva
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
30. 9. 2016
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Výstupy služieb - Neulogy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. 9. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
IP adresy účastníkov súťaže
Ministerstvo vnútra SR
3. 10. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Prílohy zmlúv
Fakultná nemocnica Trenčín
26. 9. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
História dlžníkov
Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava
3. 10. 2016
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Stavba pri Karadzicovej 6
Mestská časť Bratislava - Ružinov
3. 10. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zoznam faktúr
Slovenská správa ciest
23. 9. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zoznam faktúr
Verejné prístavy, a.s.
30. 9. 2016
Rozhodnutie o nesprístupnení informácie
Čiastočne zodpovedaná
Zmluva
Fakultná nemocnica Trenčín
22. 9. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Doklady z prieskumu trhu
Národná rada SR
22. 9. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Doklady z prieskumu trhu
Slovenská inšpekcia životného prostredia
30. 9. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Doklady z prieskumu trhu
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
29. 9. 2016
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Doklady z prieskumu trhu
Divadlo Nová scéna
3. 10. 2016
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Doklady z prieskumu trhu
Prešovská univerzita v Prešove
26. 9. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Doklady z prieskumu trhu
Slovenská inšpekcia životného prostredia
30. 9. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Doklady z prieskumu trhu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
3. 10. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Doklady z prieskumu trhu
Žilinská univerzita v Žiline
22. 9. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Doklady z prieskumu trhu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. 9. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Doklady z prieskumu trhu
Generálna prokuratúra SR
26. 9. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zmluva
Fakultná nemocnica Trnava
22. 9. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zmluva
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
28. 9. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Čitenie ulíc Záhradnícka a Blumentálska
Magistrát mesta Bratislava
26. 9. 2016
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Doklady z VO
Úrad vlády SR
26. 9. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
nadchod pri Palme
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
26. 9. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Integrované obslužné miesto občana
Ministerstvo financií SR
  • Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
30. 9. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Materiály ohľadom nábrežia
Magistrát mesta Bratislava
27. 9. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zmluvy za obdobie 1.7. - 14.9.2016
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20. 9. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Plot na Satinského
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
27. 9. 2016
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
VDZ na ceste I/18 v Lip. Mikuláši
Slovenská správa ciest
21. 9. 2016
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Akreditácia Čistý deň v Galante
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
  • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
28. 9. 2016
Rozhodnutie o nesprístupnení informácie
Čiastočne zodpovedaná
Dokumentácia z prieskumu trhu - eBiz
Magistrát mesta Bratislava
23. 9. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Dôvody korekcií - OP Konkurencieschopnosť
Ministerstvo hospodárstva SR
19. 9. 2016
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Zmluvy s dodávateľmi projektov ROP 2007 - 2013
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. 9. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Korekcie ROP 2007 - 2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14. 9. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Žiadosť o uvedenie vlastníka/správcu kounikácie
Magistrát mesta Bratislava
12. 9. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Podrobný protokol z e-aukcie zo systému EVO
Zbor väzenskej a justičnej stráže
13. 9. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Podrobný protokol z aukcie zo systému EVO
Úrad vlády SR
14. 9. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
vývoj intenzity dopravy tunela Branisko
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
8. 9. 2016
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Dôvody korekcií - OPŽP
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7. 9. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Dokumentácia z rokovacieho konania
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
7. 9. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Podrobný protokol z aukcie - Vedecký park UK
Univerzita Komenského v Bratislave
31. 8. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Dôvody korekcií
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
6. 9. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Nelegálna reklama Zirkus des Grauens
Magistrát mesta Bratislava
6. 9. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Preberacie protokoly - REGOB
Ministerstvo vnútra SR
23. 8. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Doklady z VO
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • Úrad vlády SR
30. 8. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Dokumentácia prípadu
Generálna prokuratúra SR
25. 8. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Privatizačná zmluva - Váhostav
Ministerstvo hospodárstva SR
  • Fond národného majetku Slovenskej republiky
24. 8. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná