Zoznam zverejnených infožiadostí

Zoznam zverejnených žiadostí, vrátane zaslanej otázky, odpovede, a prípadne aj ďalšej komunikácie, ak nejaká bola v prípade doplnenia, odvolania, a podobne. Uľahčujeme tým prácu zároveň inštitúciám aj občanom. Úradníci nemusia odpovedať na to, čo už bolo zverejnené, a občania zas vidia, čo zaujíma ostatných, ako inštitúcie reagujú. Možno sa tiež dozvedia niečo, čo by ich inak nenapadlo sa pýtať.

Všetky texty automaticky anonymizujeme. Žiadosti obvykle zverejňujeme po 2 mesiacoch od ich uzavretia. Tak má prípadne žiadateľ čas pracovať s informáciou, napísať blog alebo článok, bez toho, aby sa bál, že mu tému niekto vyfúkne. Zároveň po 2 mesiacoch je informácia ešte pravdepodobne aktuálna a relevantná.

Predmet žiadosti
Inštitúcia
Posledná aktivita
Aktivita
Stavebné povolenie
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
4. 11. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rekonštrukcia Ružinovská x Tomášikova
Magistrát mesta Bratislava
  • Generálny investor Bratislavy
6. 11. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
dlhodobo odstavené vozidlá22.10.2019
Okresný úrad Bratislava
5. 11. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Parkovanie na cyklochodníku
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
25. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zoznam verejných fukncionárov
Národná rada SR
5. 11. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mesto Tvrdošín
29. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zmluva - obchvat PO
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
OpS č. 77005
Magistrát mesta Bratislava
28. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rozhodnutia o vyvlastnení
Okresný úrad Bratislava
6. 11. 2019
Rozhodnutie o nesprístupnení informácie
Čiastočne zodpovedaná
Stavebné povolenie
Mesto Nitra
23. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
uznesenie
Okresný súd Nitra
16. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
KaHR111DM-0901-010/2010
Slovenská inovačná a energetická agentúra
21. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rozhodnutie
Okresný súd Bratislava II
29. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
kolaudácia vnútrozávodné vlečky 3
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
22. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rozhodnutie
Okresný súd Bratislava I
17. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
kolaudačné konanie Mochovce
Úrad jadrového dozoru SR
16. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
15. 10. 2019
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mestská časť Bratislava - Čunovo
24. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
14. 10. 2019
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mestská časť Bratislava - Vajnory
29. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mestská časť Bratislava - Petržalka
16. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
30. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
9. 10. 2019
Rozhodnutie o nesprístupnení informácie
Čiastočne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
18. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mesto Kolárovo
17. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mesto Stropkov
17. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mesto Nová Dubnica
24. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mesto Sládkovičovo
28. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mesto Bytča
14. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mesto Zlaté Moravce
17. 10. 2019
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mesto Revúca
21. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mesto Šamorín
16. 10. 2019
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mesto Levoča
30. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mesto Skalica
18. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mesto Galanta
16. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mesto Sereď
18. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mesto Stará Ľubovňa
16. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mesto Handlová
17. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mesto Malacky
31. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mesto Púchov
30. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mesto Senec
18. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mesto Rožňava
18. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mesto Snina
30. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mesto Senica
23. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mesto Hlohovec
18. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mesto Šaľa
30. 10. 2019
Rozhodnutie o nesprístupnení informácie
Čiastočne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mesto Dunajská Streda
17. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Majetkové priznania
Mesto Vranov nad Topľou
15. 10. 2019
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
látka thiram
Okresný úrad Rožňava
22. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zmluvy - Damovo, Alison, Ericsson
Ministerstvo vnútra SR
23. 10. 2019
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná