Zoznam zverejnených infožiadostí

Zoznam zverejnených žiadostí, vrátane zaslanej otázky, odpovede, a prípadne aj ďalšej komunikácie, ak nejaká bola v prípade doplnenia, odvolania, a podobne. Uľahčujeme tým prácu zároveň inštitúciám aj občanom. Úradníci nemusia odpovedať na to, čo už bolo zverejnené, a občania zas vidia, čo zaujíma ostatných, ako inštitúcie reagujú. Možno sa tiež dozvedia niečo, čo by ich inak nenapadlo sa pýtať.

Všetky texty automaticky anonymizujeme. Žiadosti obvykle zverejňujeme po 2 mesiacoch od ich uzavretia. Tak má prípadne žiadateľ čas pracovať s informáciou, napísať blog alebo článok, bez toho, aby sa bál, že mu tému niekto vyfúkne. Zároveň po 2 mesiacoch je informácia ešte pravdepodobne aktuálna a relevantná.

Predmet žiadosti
Inštitúcia
Posledná aktivita
Aktivita
info KPPO
Krajská prokuratúra Prešov
18. 7. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
info KPNT
Krajská prokuratúra Nitra
15. 7. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
info KPBA
Krajská prokuratúra Bratislava
17. 7. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
info - ÚŠP
Generálna prokuratúra SR
16. 7. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
info o prípade
Generálna prokuratúra SR
17. 7. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
info GENPRO
Generálna prokuratúra SR
16. 7. 2019
Rozhodnutie o nesprístupnení informácie
Čiastočne zodpovedaná
Odstup letných terás na u. Hlavná od cyklocestičky
Magistrát mesta Košíc
4. 7. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rozhodovské konania
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
16. 7. 2019
Rozhodnutie o nesprístupnení informácie
Čiastočne zodpovedaná
Rozhodnutie
Okresný súd Čadca
8. 7. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Detailné informácie o právnom zastúpení
Obec Červeník
2. 7. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
PDZ cyklotrasa Májkova
Magistrát mesta Bratislava
8. 7. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Štúdia
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
25. 6. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Prílohy zmluvy
Ministerstvo kultúry SR
4. 7. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Dokumenty verejného obstarávania
Ministerstvo kultúry SR
4. 7. 2019
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Zverejnenie evidenčných listov skládky Holčíkovce
Okresný úrad Vranov nad Topľou
24. 6. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Pripravovaná vyhláška o dopravnom značení
Ministerstvo vnútra SR
26. 6. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
prípad Rybanič
Okresný súd Bratislava V
26. 6. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
ockovanie skolky, skoly
Ministerstvo zdravotníctva SR
26. 6. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
it a tonery
Mestská časť Bratislava - Rača
20. 6. 2019
Rozhodnutie o nesprístupnení informácie
Čiastočne zodpovedaná
it a tonery
Mestská časť Bratislava - Ružinov
18. 6. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
dlhodobo odstavené vozidlá
Okresný úrad Bratislava
17. 6. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
ziadost + povolenie GLOBSEC 2019
Magistrát mesta Bratislava
13. 6. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Oznamenie + povolenie GLOBSEC
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
10. 6. 2019
Rozhodnutie o nesprístupnení informácie
Čiastočne zodpovedaná
OpS č. 52288
Mestská časť Bratislava - Ružinov
7. 6. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
OpS č. 59887
Mestská časť Bratislava - Rača
13. 6. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
OpS č. 63027
Magistrát mesta Bratislava
12. 6. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
o letiskovej drahy
Letisko M.R.Štefánika
28. 5. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
historicke qr tabule
Mesto Žilina
4. 6. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Stavebné povolenie
Obec Ivanka pri Dunaji
29. 5. 2019
Rozhodnutie o nesprístupnení informácie
Čiastočne zodpovedaná
podnety/audity ruvz
Ministerstvo zdravotníctva SR
30. 5. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
podnety/audity ruvz
Ministerstvo financií SR
24. 5. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Stavebné povolenie
Mestská časť Bratislava - Ružinov
29. 5. 2019
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
rekonštrukcie ch + c
Magistrát mesta Bratislava
23. 5. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Výzva v programe Terra Incognita
Úrad Košického samosprávneho kraja
19. 6. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Memorandá
Ministerstvo vnútra SR
28. 5. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Výtlky Mierová
Magistrát mesta Bratislava
21. 5. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Väzba - znásilnenie
Okresný súd Zvolen
22. 5. 2019
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Obnova cyklotrasy Ivanka pri Dunaji - mohyla
Obec Ivanka pri Dunaji
20. 5. 2019
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Obnova cyklotrasy Ivanka pri Dunaji - mohyla
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. 5. 2019
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Žiadosť o odkúpenie parcely
Obec Žirany
17. 5. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Prieskum trhu
Železnice Slovenskej republiky
22. 5. 2019
Rozhodnutie o nesprístupnení informácie
Čiastočne zodpovedaná
OpS č. 52982
Magistrát mesta Bratislava
21. 5. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
OpS č. 62071 + 58634
Magistrát mesta Bratislava
21. 5. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rozhodnutie
Okresný súd Bratislava I
24. 5. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Obžaloba
Krajská prokuratúra Prešov
7. 5. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
SPP distribúcia
Magistrát mesta Bratislava
  • Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
24. 5. 2019
Vypršanie lehoty
Čiastočne zodpovedaná
Obžaloba - 3T/23/99
Krajská prokuratúra Banská Bystrica
20. 5. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Obžaloba - VUB
Krajská prokuratúra Nitra
2. 5. 2019
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Kúpne zmluvy
Správa služieb diplomatického zboru
22. 5. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Audit MŠ SR
Najvyšší kontrolný úrad SR
14. 5. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná