Zoznam zverejnených infožiadostí

Zoznam zverejnených žiadostí, vrátane zaslanej otázky, odpovede, a prípadne aj ďalšej komunikácie, ak nejaká bola v prípade doplnenia, odvolania, a podobne. Uľahčujeme tým prácu zároveň inštitúciám aj občanom. Úradníci nemusia odpovedať na to, čo už bolo zverejnené, a občania zas vidia, čo zaujíma ostatných, ako inštitúcie reagujú. Možno sa tiež dozvedia niečo, čo by ich inak nenapadlo sa pýtať.

Všetky texty automaticky anonymizujeme. Žiadosti obvykle zverejňujeme po 2 mesiacoch od ich uzavretia. Tak má prípadne žiadateľ čas pracovať s informáciou, napísať blog alebo článok, bez toho, aby sa bál, že mu tému niekto vyfúkne. Zároveň po 2 mesiacoch je informácia ešte pravdepodobne aktuálna a relevantná.

Predmet žiadosti
Inštitúcia
Posledná aktivita
Aktivita
Informácie k súdnym sporom
Ministerstvo zahraničných vecí SR
18. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Informácie k súdnym sporom
Ministerstvo obrany SR
18. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Informácie k súdnym sporom
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
16. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Informácie k súdnym sporom
Ministerstvo financií SR
16. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
mzdy
Generálna prokuratúra SR
13. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Výkazy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Prieskum trhu
Magistrát mesta Bratislava
5. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
podnet na dovolanie - Dana Kucerová
Generálna prokuratúra SR
10. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
znovukonanie vo veci postupu špec. prokurátora
Generálna prokuratúra SR
11. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rozhodnutie
Najvyšší súd Slovenskej republiky
2. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Prílohu zmluvy
Múzeum Slovenského národného povstania
3. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rekonštrukcia materskej školy 388
Obec Zámutov
5. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rozhodnutie OPÚ
Okresný úrad Bratislava
5. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
odstavené vozidlá 23.8.2019
Okresný úrad Bratislava
4. 10. 2019
Zrušenie rozhodnutia
Plne zodpovedaná
Zmluvy - Mikov dvor
Slovenský pozemkový fond
13. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zmluvy MH invest
Ministerstvo hospodárstva SR
  • MH Invest II, s.r.o.
2. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rozhodnutie
Okresný súd Trnava
23. 8. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
info ohľadom prípadu
Generálna prokuratúra SR
22. 8. 2019
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Rozhodnutie
Krajský súd v Košiciach
22. 8. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rozhodnutie
Najvyšší súd Slovenskej republiky
27. 8. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rozhodnutie
Krajský súd v Bratislave
22. 8. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Obžaloba
Krajská prokuratúra Bratislava
27. 8. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
BL644KH vs Zákaz zastavenia
Slovenská pošta, a.s.,
21. 8. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Obnova značenia Špitálska-Americké námestie
Magistrát mesta Bratislava
27. 8. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
kamerový systém Kollárova - Holého
Obec Červeník
15. 8. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Stavebné povolenie
Obec Jarabá
19. 8. 2019
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Stav výzvy dotačného zákona pre cyklodopravu
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
22. 8. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Výstupy podľa zmluvy
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
22. 8. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Miestne dane a poplatky
Obec Červeník
19. 8. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zmluva - ihrisko
Obec Láb
21. 8. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Uznesenie
Okresný súd Nitra
14. 8. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
oprava kaštielka/parková
Magistrát mesta Bratislava
15. 8. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Nelegálna lesná cesta v Jaloveckej doline
Okresný úrad Liptovský Mikuláš
6. 8. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rozhodnutie
Okresný súd Bratislava II
26. 8. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zmluvy SPF
Slovenský pozemkový fond
22. 8. 2019
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
výnimka pre samočinné zbrane pre Bonul
Ministerstvo vnútra SR
8. 8. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
zbrojná licencia a SBS licencia Bonul
Prezídium policajného zboru SR
7. 8. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rozhodnutie
Okresný súd Nitra
2. 8. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rozhodnutia - plot
Okresný úrad Nitra
5. 8. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rozsudok
Krajský súd v Nitre
7. 8. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Žiadosť o stavebné povolenie
Mesto Nitra
7. 8. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
priemerne platy KP Trenčín
Krajská prokuratúra Trenčín
6. 8. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zmluvy SPF
Slovenský pozemkový fond
5. 8. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rozhodnutie OU Levice
Okresný úrad Levice
29. 7. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
nahlasovanie priestupkov pomocou videa
Ministerstvo vnútra SR
26. 7. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
chybajuce priechody pre cyklistov
Ministerstvo vnútra SR
14. 8. 2019
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
odstavené vozidla 23.7.
Okresný úrad Bratislava
31. 7. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Nájomná zmluva
Železnice Slovenskej republiky
13. 8. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Stavebné povolenie - Hrnčiarovce
Obec Nitrianske Hrnčiarovce
24. 7. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
info KPZA
Krajská prokuratúra Žilina
22. 7. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná