Zoznam zverejnených infožiadostí

Zoznam zverejnených žiadostí, vrátane zaslanej otázky, odpovede, a prípadne aj ďalšej komunikácie, ak nejaká bola v prípade doplnenia, odvolania, a podobne. Uľahčujeme tým prácu zároveň inštitúciám aj občanom. Úradníci nemusia odpovedať na to, čo už bolo zverejnené, a občania zas vidia, čo zaujíma ostatných, ako inštitúcie reagujú. Možno sa tiež dozvedia niečo, čo by ich inak nenapadlo sa pýtať.

Všetky texty automaticky anonymizujeme. Žiadosti obvykle zverejňujeme po 2 mesiacoch od ich uzavretia. Tak má prípadne žiadateľ čas pracovať s informáciou, napísať blog alebo článok, bez toho, aby sa bál, že mu tému niekto vyfúkne. Zároveň po 2 mesiacoch je informácia ešte pravdepodobne aktuálna a relevantná.

Predmet žiadosti
Inštitúcia
Posledná aktivita
Aktivita
Doklady z verejného obstarávania - Microcomp
Ministerstvo financií SR
26. 7. 2016
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Dokumenty z obstarania
Verejné prístavy, a.s.
17. 6. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zmluva o poskytovaní služieb obstarávania
Obec Lodno
20. 6. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Spôsob obstarania zmlúv
Ministerstvo vnútra SR
21. 6. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Doklady z VO
Ministerstvo zahraničných vecí SR
30. 6. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zmluvy mimo CRZ
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
22. 6. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Doklady z verejného obstarávania
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. 6. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Dokumentácia vyhodnotenie VO - Oznámenie 3026 VST
Stredná odborná škola, Košice-Juh, Ostrovského 1
10. 6. 2016
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Odstránenie prekážky v cestnej premávke
Magistrát mesta Bratislava
13. 6. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Interné smernice o obstarávaní
Ministerstvo vnútra SR
26. 5. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Odstránenie kvetináčov
Magistrát mesta Bratislava
1. 6. 2016
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Plnenie cieľov - Akčný plán udrž. energ rozvoja
Magistrát mesta Bratislava
7. 7. 2016
Vypršanie lehoty po podaní odvolania
Čiastočne zodpovedaná
Zmluvy ÚS
Ústavný súd SR
25. 5. 2016
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Faktúry
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
1. 6. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Doklady z verejných obstarávaní
Ministerstvo kultúry SR
25. 5. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Doklady z verejných obstarávaní
Železnice Slovenskej republiky
24. 5. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Parcela 66/2 a 513/75
Obec Červeník
16. 5. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
pripomienkovanie projektu
Obec Červeník
  • Slovenská pošta, a.s.,
1. 6. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zoznam interných smerníc
Ministerstvo vnútra SR
17. 5. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Nahrávky telefonických hovorov
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
16. 5. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Kto je spravca uvedenych ulic v KV
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
11. 5. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Informácie o e-aukcii
Slovenská pošta, a.s.,
11. 5. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zápisnice o vyhodnotení ponúk
Ministerstvo vnútra SR
25. 5. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zvýšený počet zabití chodcov a cyklistov vodičmi
Ministerstvo vnútra SR
11. 5. 2016
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
zverejnenie všetkých zverovacích protokolov
Magistrát mesta Bratislava
1. 6. 2016
Vypršanie lehoty po podaní odvolania
Čiastočne zodpovedaná
Doklady z obstarávania - doplnenie
Univerzita Komenského v Bratislave
2. 5. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Reklamy na prístreškoch električiek Trnavské mýto
Magistrát mesta Bratislava
  • Dopravný podnik Bratislava, a.s.
13. 5. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
zmluvy clenov AKVS
Ministerstvo financií SR
28. 4. 2016
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Evidencia pokút
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
22. 4. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rokovacie poriadky
Mesto Nitra
31. 3. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rokovacie poriadky
Mesto Dolný Kubín
1. 4. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rokovacie poriadky
Mesto Bánovce nad Bebravou
8. 4. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rokovacie poriadky
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
5. 4. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rokovacie poriadky
Obec Vyšná Šebastová
1. 4. 2016
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Rokovacie poriadky
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
30. 3. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rokovacie poriadky
Mesto Levice
4. 4. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rokovacie poriadky
Mesto Zvolen
30. 3. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rokovacie poriadky
Mesto Kremnica
4. 4. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Hlásenie na Špitálskej a Račianskej
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
4. 4. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Ktoré ulice sú zverené do správy mestskej časti
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
31. 3. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Ktoré ulice sú zverené do správy mestskej časti
Mestská časť Bratislava - Devín
24. 3. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Ktoré ulice sú zverené do správy mestskej časti
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
24. 3. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
dokument PPZ-ODP-173-082/2014
Ministerstvo vnútra SR
29. 3. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Kontrola E-health
Ministerstvo financií SR
30. 3. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rokovacie poriadky
Mesto Žiar nad Hronom
22. 3. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rokovacie poriadky
Mesto Želiezovce
22. 3. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rokovacie poriadky
Mesto Vysoké Tatry
16. 3. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rokovacie poriadky
Mesto Trenčianske Teplice
23. 3. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rokovacie poriadky
Obec Terchová
16. 3. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rokovacie poriadky
Obec Šoporňa
22. 3. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná