Zoznam zverejnených infožiadostí

Zoznam zverejnených žiadostí, vrátane zaslanej otázky, odpovede, a prípadne aj ďalšej komunikácie, ak nejaká bola v prípade doplnenia, odvolania, a podobne. Uľahčujeme tým prácu zároveň inštitúciám aj občanom. Úradníci nemusia odpovedať na to, čo už bolo zverejnené, a občania zas vidia, čo zaujíma ostatných, ako inštitúcie reagujú. Možno sa tiež dozvedia niečo, čo by ich inak nenapadlo sa pýtať.

Všetky texty automaticky anonymizujeme. Žiadosti obvykle zverejňujeme po 2 mesiacoch od ich uzavretia. Tak má prípadne žiadateľ čas pracovať s informáciou, napísať blog alebo článok, bez toho, aby sa bál, že mu tému niekto vyfúkne. Zároveň po 2 mesiacoch je informácia ešte pravdepodobne aktuálna a relevantná.

Predmet žiadosti
Inštitúcia
Posledná aktivita
Aktivita
Martin Úrad verejného zdravotníctva
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine
16. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Reštitučné zmluvy - Michera
Slovenský pozemkový fond
15. 10. 2019
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Zmluva o NFP
Ministerstvo hospodárstva SR
10. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Utajené zmluvy 3
Finančné riaditeľstvo SR
10. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zmluvy - reštitúcie
Slovenský pozemkový fond
10. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Dohoda o zmieri
Univerzita Komenského v Bratislave
9. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
chata pod chlebom
Okresný úrad Žilina
7. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
chata pod chlebom
Okresný úrad Martin
9. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zoznam projektov
Ministerstvo vnútra SR
4. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
rozsirovanie chaty pod chlebom
Okresný úrad Martin
9. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Dokumenty z VO - nám SNP staré
Mesto Zvolen
8. 10. 2019
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Služobný predpis
Ministerstvo obrany SR
3. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Stevebné povolenie
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
30. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Projekt k zmluve o NFP
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Výnos - študijné odbory
Ministerstvo obrany SR
25. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Prílohy zmluvy
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.
26. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
IOMO - Počet podaní 3
Slovenská pošta, a.s.,
25. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Spot o prinosoch informatizacie
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
29. 10. 2019
Vypršanie lehoty po podaní odvolania
Čiastočne zodpovedaná
Čísla utajených zmlúv
Úrad vlády SR
2. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rokovanie bezpečnostnej rady
Úrad vlády SR
24. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Riešenie priestupku zo 14.9.2019 - C12
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
27. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
OpS č. 61846
Magistrát mesta Bratislava
26. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Dielo zmluvy
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
20. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zmluva
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
25. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Prechod nároku
Slovenský pozemkový fond
25. 9. 2019
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Stavebné povolenie
Obec Demänovská Dolina
3. 10. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
zvukova izolacia elektricka karloveska radiala
Magistrát mesta Bratislava
13. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Predaj pozemkov v obci Častkovce
Slovenský pozemkový fond
19. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
OpS č. 68181
Magistrát mesta Bratislava
  • Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy
20. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Stavebné povolenie
Obec Jelenec
25. 9. 2019
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Stavebné povolenie
Mesto Nitra
17. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Ďalšie informácie-rekonštrukcia materskej školy
Obec Zámutov
12. 9. 2019
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Servisná zmluva
Ministerstvo financií SR
16. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Informácie k súdnym sporom
Ministerstvo zdravotníctva SR
16. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Informácie k súdnym sporom
Ministerstvo kultúry SR
13. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Informácie k súdnym sporom
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
11. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Informácie k súdnym sporom
Ministerstvo zahraničných vecí SR
18. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Informácie k súdnym sporom
Ministerstvo obrany SR
18. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Informácie k súdnym sporom
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
16. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Informácie k súdnym sporom
Ministerstvo financií SR
16. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
mzdy
Generálna prokuratúra SR
13. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Výkazy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
27. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Prieskum trhu
Magistrát mesta Bratislava
5. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
podnet na dovolanie - Dana Kucerová
Generálna prokuratúra SR
10. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
znovukonanie vo veci postupu špec. prokurátora
Generálna prokuratúra SR
11. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rozhodnutie
Najvyšší súd Slovenskej republiky
2. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Prílohu zmluvy
Múzeum Slovenského národného povstania
3. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rekonštrukcia materskej školy 388
Obec Zámutov
5. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rozhodnutie OPÚ
Okresný úrad Bratislava
5. 9. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
odstavené vozidlá 23.8.2019
Okresný úrad Bratislava
4. 10. 2019
Zrušenie rozhodnutia
Plne zodpovedaná