Zoznam zverejnených infožiadostí

Zoznam zverejnených žiadostí, vrátane zaslanej otázky, odpovede, a prípadne aj ďalšej komunikácie, ak nejaká bola v prípade doplnenia, odvolania, a podobne. Uľahčujeme tým prácu zároveň inštitúciám aj občanom. Úradníci nemusia odpovedať na to, čo už bolo zverejnené, a občania zas vidia, čo zaujíma ostatných, ako inštitúcie reagujú. Možno sa tiež dozvedia niečo, čo by ich inak nenapadlo sa pýtať.

Všetky texty automaticky anonymizujeme. Žiadosti obvykle zverejňujeme po 2 mesiacoch od ich uzavretia. Tak má prípadne žiadateľ čas pracovať s informáciou, napísať blog alebo článok, bez toho, aby sa bál, že mu tému niekto vyfúkne. Zároveň po 2 mesiacoch je informácia ešte pravdepodobne aktuálna a relevantná.

Predmet žiadosti
Inštitúcia
Posledná aktivita
Aktivita
Dohoda o úhrade za výruby
Obec Trakovice
9. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Parkovacie miesto pred priechodom - Solivarská
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave
  • Magistrát mesta Bratislava
16. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rozkopaný chodník v Líščom údolí
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
5. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Národný futbalový štadión
Ministerstvo financií SR
5. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
dlhodobo odstavené vozidlá 3/2020
Okresný úrad Bratislava
9. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
podnety ops
Magistrát mesta Bratislava
24. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
sprístupnenie objednávky, faktúry
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
6. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Národný futbalový štadión
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Akčný plán rozvoja mesta Košice
Magistrát mesta Košíc
3. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Vyrubove povolenia Univerzita Komenskeho
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
4. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Správa o prešetrení podnetu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
4. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Prílohy zmluvy
Ministerstvo kultúry SR
3. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Prílohy zmluvy
Ministerstvo kultúry SR
3. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Vyhodnocovanie nehodovych usekov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
27. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Výskumné projekty FIIT STU a ich obsadenie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rozkaz o posilnení hliadok v blízkosti hraníc
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave
28. 2. 2020
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
kolaudačné rozhodnutie
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
4. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
reklamné stavby na Račianskom mýte
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
26. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rozhodnutie o odstránení stavby
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
4. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Pitná fontánka na Trnavskom mýte - riešenie podnet
Magistrát mesta Bratislava
2. 3. 2020
Nesprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Projektový dokument č. SAMRS/2013/ZB/01/15
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
26. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zápisnice z porád vedenia FIIT STU
Slovenská technická univerzita v Bratislave
28. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
OpS č. 83553 - Priechod Obilná Mag2
Magistrát mesta Bratislava
9. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Stavebné povolenie, kolaudácia
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
19. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Neoznačená stavba pri potrubí
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
9. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
priebeh riešenia podnetu oprava po rozkopávke
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
24. 2. 2020
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
priebeh riešenia podnetu prepadnuté schody
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
24. 2. 2020
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
priebeh riešenia podnetu Baníkova
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
24. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
názov reklamnej spoločnosti
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
19. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
inforácie o pitnej fontánke na Trnavskom Mýte
Magistrát mesta Bratislava
  • Generálny investor Bratislavy
20. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
hluková štúdia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave
21. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Národný futbalový štadión
Protimonopolný úrad SR
24. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Národný futbalový štadión
Ministerstvo financií SR
20. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Národný futbalový štadión
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Národný futbalový štadión
Úrad vlády SR
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. 3. 2020
Vypršanie lehoty
Čiastočne zodpovedaná
plechová hala
Obec Červeník
17. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Dotácia - Forpack
Ministerstvo hospodárstva SR
4. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Intervaly svetelnej signalizácie
Magistrát mesta Košíc
20. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Návrh - stanovy
Ministerstvo vnútra SR
18. 2. 2020
Rozhodnutie o nesprístupnení informácie
Čiastočne zodpovedaná
Správa o audite vnútroštátneho systému z 28.10
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
18. 2. 2020
Rozhodnutie o nesprístupnení informácie
Čiastočne zodpovedaná
Objednávka a inštalácia pitných fontán
Magistrát mesta Bratislava
12. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
OpS č. 83553 - Priechod Obilná Mag
Magistrát mesta Bratislava
10. 2. 2020
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
OpS č. 83553 - Priechod Obilná 3
Mestská časť Bratislava - Ružinov
10. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
2019-nCoV
Ministerstvo zdravotníctva SR
  • Úrad verejného zdravotníctva SR
5. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Umiestnenie pitných fontánok
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
30. 1. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zakladateľské dokumenty
Ministerstvo vnútra SR
30. 1. 2020
Rozhodnutie o nesprístupnení informácie
Čiastočne zodpovedaná
Prílohy zmluvy
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
28. 1. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
OpS č. 76734
Mestská časť Bratislava - Ružinov
30. 1. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
ŽoNFP - dlhodobý výskum
Výskumná agentúra
30. 1. 2020
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Sken objednávky
Národná Banka Slovenska
28. 1. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná