Zoznam zverejnených infožiadostí

Zoznam zverejnených žiadostí, vrátane zaslanej otázky, odpovede, a prípadne aj ďalšej komunikácie, ak nejaká bola v prípade doplnenia, odvolania, a podobne. Uľahčujeme tým prácu zároveň inštitúciám aj občanom. Úradníci nemusia odpovedať na to, čo už bolo zverejnené, a občania zas vidia, čo zaujíma ostatných, ako inštitúcie reagujú. Možno sa tiež dozvedia niečo, čo by ich inak nenapadlo sa pýtať.

Všetky texty automaticky anonymizujeme. Žiadosti obvykle zverejňujeme po 2 mesiacoch od ich uzavretia. Tak má prípadne žiadateľ čas pracovať s informáciou, napísať blog alebo článok, bez toho, aby sa bál, že mu tému niekto vyfúkne. Zároveň po 2 mesiacoch je informácia ešte pravdepodobne aktuálna a relevantná.

Predmet žiadosti
Inštitúcia
Posledná aktivita
Aktivita
Objednávka a faktúra
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25. 8. 2016
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
doprava v tuneli Branisko
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25. 8. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Korekcie OP Technická asistencia
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
23. 8. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Korekcie OP Zdravotníctvo
Ministerstvo zdravotníctva SR
24. 8. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Korekcie OP ŽP
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25. 8. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Dôvody udelenia korekcií - OPIS
Úrad vlády SR
22. 9. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Dokumentacia k projektu CSRU
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
24. 8. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Dokumentacia k projektu CSRU
Ministerstvo financií SR
24. 8. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Prílohy zmluvy - REGOB
Ministerstvo vnútra SR
17. 8. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Doklady z VO - REGOB
Ministerstvo vnútra SR
12. 8. 2016
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Regulácia reklamy v pešej zóne
Mesto Trenčianske Teplice
5. 8. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Umiestnenie dopravnej značky
Magistrát mesta Bratislava
3. 8. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Parkovanie na zeleni pri MDVRR SR
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
2. 8. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rušenie nočného pokoja
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
1. 8. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
BL387FE na ul. Na Slavíne
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
29. 7. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Doklady z VO - Rámcová dohoda IKT - Soitron
Ministerstvo kultúry SR
28. 7. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zoznam prípadov prokurátora
Generálna prokuratúra SR
10. 8. 2016
Rozhodnutie o nesprístupnení informácie
Čiastočne zodpovedaná
Orez a strostlivosť o stromy
Obec Trakovice
25. 7. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Orez a starostlivosť o stromy
Obec Madunice
25. 7. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
orez a starostlivosť o stromy
Mesto Leopoldov
25. 7. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Doklady z prieskumu trhu - Cora Geo
Mesto Považská Bystrica
29. 7. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Doklady z prieskumu trhu - Cora Geo
Mesto Prešov
29. 7. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
rozsah dat RPO
Štatistický úrad SR
29. 7. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Doklady z VO
Mesto Zvolen
26. 7. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Doklady z VO
Mesto Partizánske
29. 7. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Doklady z VO
Mesto Hlohovec
26. 7. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Doklady z VO
Mesto Žilina
27. 7. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Dokmenty
Mesto Nitra
26. 7. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Doklady z VO
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
2. 8. 2016
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Doklady z VO
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
9. 8. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Doklady z VO
Ministerstvo kultúry SR
28. 7. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Výberové konanie na ošetrenie stromov
Obec Červeník
19. 7. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zmluva - REGOB
Ministerstvo vnútra SR
1. 8. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Obchodná verejná súťaž - doklady
Magistrát mesta Košíc
28. 7. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Doklady z VO
Štatistický úrad SR
19. 7. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Pozemky pre nahradnu vysadbu
Mestská časť Bratislava - Ružinov
20. 7. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
PDZ pri obnove VDZ na Odborárskom nám.
Magistrát mesta Bratislava
22. 7. 2016
Rozhodnutie o nesprístupnení informácie
Čiastočne zodpovedaná
Zmluvy mimo CRZ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. 7. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Prieskum trhu
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
7. 7. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Elektronicke schranky pre firmy
Ministerstvo financií SR
  • Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
11. 7. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zmluvy uzavreté v režime predsedníctva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
24. 6. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zmluvy uzavreté v režime predsedníctva
Ministerstvo kultúry SR
28. 6. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zmluvy uzavreté v režime predsedníctva
Ministerstvo hospodárstva SR
7. 7. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zmluvy uzavreté v režime predsedníctva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30. 6. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
žiadosť o určenie správcu komunikácie
Magistrát mesta Bratislava
26. 7. 2016
Vypršanie lehoty po podaní odvolania
Čiastočne zodpovedaná
Zabezpečenie služieb verejného obstarávania
Mesto Dubnica nad Váhom
21. 6. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zmluva o poskytovaní verejného obstarávania
Mesto Bardejov
27. 6. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zmluva o poskytovaní verejného obstarávania
Mesto Čadca
27. 6. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania
Obec Nesvady
22. 6. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania
Stredná odborná škola, Nitra, Nábrežie mládeže 1
27. 6. 2016
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná