Zoznam zverejnených infožiadostí

Zoznam zverejnených žiadostí, vrátane zaslanej otázky, odpovede, a prípadne aj ďalšej komunikácie, ak nejaká bola v prípade doplnenia, odvolania, a podobne. Uľahčujeme tým prácu zároveň inštitúciám aj občanom. Úradníci nemusia odpovedať na to, čo už bolo zverejnené, a občania zas vidia, čo zaujíma ostatných, ako inštitúcie reagujú. Možno sa tiež dozvedia niečo, čo by ich inak nenapadlo sa pýtať.

Všetky texty automaticky anonymizujeme. Žiadosti obvykle zverejňujeme po 2 mesiacoch od ich uzavretia. Tak má prípadne žiadateľ čas pracovať s informáciou, napísať blog alebo článok, bez toho, aby sa bál, že mu tému niekto vyfúkne. Zároveň po 2 mesiacoch je informácia ešte pravdepodobne aktuálna a relevantná.

Predmet žiadosti
Inštitúcia
Posledná aktivita
Aktivita
Výskumné projekty FIIT STU a ich obsadenie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
3. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rozkaz o posilnení hliadok v blízkosti hraníc
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave
28. 2. 2020
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
kolaudačné rozhodnutie
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
4. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
reklamné stavby na Račianskom mýte
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
26. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rozhodnutie o odstránení stavby
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
4. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Pitná fontánka na Trnavskom mýte - riešenie podnet
Magistrát mesta Bratislava
2. 3. 2020
Nesprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Projektový dokument č. SAMRS/2013/ZB/01/15
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
26. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zápisnice z porád vedenia FIIT STU
Slovenská technická univerzita v Bratislave
28. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
OpS č. 83553 - Priechod Obilná Mag2
Magistrát mesta Bratislava
9. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Stavebné povolenie, kolaudácia
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
19. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Neoznačená stavba pri potrubí
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
9. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
priebeh riešenia podnetu oprava po rozkopávke
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
24. 2. 2020
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
priebeh riešenia podnetu prepadnuté schody
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
24. 2. 2020
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
priebeh riešenia podnetu Baníkova
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
24. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
názov reklamnej spoločnosti
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
19. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
inforácie o pitnej fontánke na Trnavskom Mýte
Magistrát mesta Bratislava
  • Generálny investor Bratislavy
20. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
hluková štúdia
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto so sídlom v Bratislave
21. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Národný futbalový štadión
Protimonopolný úrad SR
24. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Národný futbalový štadión
Ministerstvo financií SR
20. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Národný futbalový štadión
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Národný futbalový štadión
Úrad vlády SR
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. 3. 2020
Vypršanie lehoty
Čiastočne zodpovedaná
plechová hala
Obec Červeník
17. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Dotácia - Forpack
Ministerstvo hospodárstva SR
4. 3. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Intervaly svetelnej signalizácie
Magistrát mesta Košíc
20. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Návrh - stanovy
Ministerstvo vnútra SR
18. 2. 2020
Rozhodnutie o nesprístupnení informácie
Čiastočne zodpovedaná
Správa o audite vnútroštátneho systému z 28.10
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
18. 2. 2020
Rozhodnutie o nesprístupnení informácie
Čiastočne zodpovedaná
Objednávka a inštalácia pitných fontán
Magistrát mesta Bratislava
12. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
OpS č. 83553 - Priechod Obilná Mag
Magistrát mesta Bratislava
10. 2. 2020
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
OpS č. 83553 - Priechod Obilná 3
Mestská časť Bratislava - Ružinov
10. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
2019-nCoV
Ministerstvo zdravotníctva SR
  • Úrad verejného zdravotníctva SR
5. 2. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Umiestnenie pitných fontánok
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
30. 1. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zakladateľské dokumenty
Ministerstvo vnútra SR
30. 1. 2020
Rozhodnutie o nesprístupnení informácie
Čiastočne zodpovedaná
Prílohy zmluvy
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
28. 1. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
OpS č. 76734
Mestská časť Bratislava - Ružinov
30. 1. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
ŽoNFP - dlhodobý výskum
Výskumná agentúra
30. 1. 2020
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná
Sken objednávky
Národná Banka Slovenska
28. 1. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zmluva - mediálne služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30. 1. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Postup pri žiadosti o odmenu
Úrad vlády SR
17. 1. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Analýza, doklady
Ministerstvo zdravotníctva SR
24. 1. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zverejnenie dát z gisplan - cyklodoprava
Magistrát mesta Košíc
21. 1. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zmluva
Slovenská pošta, a.s.,
14. 1. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Právna analýza
Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. 1. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
dlhodobo odstavené vozidlá 1/2020
Okresný úrad Nové Zámky
13. 1. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
dlhodobo odstavené vozidlá 1/2020
Okresný úrad Bratislava
13. 1. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Dohoda o mlčanlivosti
Slovenská pošta, a.s.,
13. 1. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rekonštrukcia tureckého mostu
Mesto Poltár
23. 12. 2019
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
OpS č. 83553 - Priechod Obilná 2
Mestská časť Bratislava - Ružinov
7. 1. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Stanovisko ÚPPVII k štúdii uskutočnitelnosti 434
Mesto Liptovský Mikuláš
2. 1. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Rozhodnutie - Technopol
Špecializovaný trestný súd
3. 1. 2020
Úplne sprístupnenie informácie
Plne zodpovedaná
Zrušenie väzby Greenpeace
Generálna prokuratúra SR
28. 12. 2019
Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia
Čiastočne zodpovedaná