Detail žiadosti

  • Akčný plán rozvoja mesta xxxxx
  • Magistrát mesta Košíc
  • xxxxx xxxxx
  • 25. február 2020
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Akčný plán rozvoja mesta xxxxx

Adresát:

infoziadosti@kosice.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

25. február 2020

Dátum odoslania:

25. február 2020

Povinná osoba: Magistrát mesta Košíc, Trieda SNP 48/A, xxxxx xxxxx, infoziadosti@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, luse@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Je schvalený akčný plán pre mesto xxxxx? Ak áno, na aké obdobie je ohraničený. Podaril sa mi nájsť bod zasadnutia MZ (IX. zasadnutie, Dátum konania: 19.09.2019 | Volebné obdobie: 2018 - 2022), bohužiaľ ale nevidím, či dokument bol schvalený - v sekcií strategických dokumentov pre mesto xxxxx sa nenachádza.(https://www.xxxxx.sk/mesto/zakladne-dokumenty-mesta) Môj záujem sa prevažne týka vyhradených položiek v rozpočte pre dalšie roky na rozvoj cyklistickej infraštruktúry a pešej dopravy a či tieto položky podliehajú aj určitým časovým medzníkom, ktoré majú byť dodržané pre ich kontrolu dodržania. V prípade, že mesto xxxxx takýmto dokumentom figuruje, prosím o zverejnenie. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: luse@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Výzva na doplnenie žiadosti

Predmet:

RE: (Externý) Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Akčný plán rozvoja mesta xxxxx

Odosielateľ:

Miroslav <miroslav.lukac@kosice.sk>

Dátum úkonu:

26. február 2020

Dátum doručenia:

26. február 2020

Vážený pán xxxxx, v zmysle § 14 ods. 5 zákona o slobode informácií potvrdzujem prijatie Vašej žiadosti. Zároveň Vás prosím o upresnenie resp. doplnenie informácií, ktoré požadujete sprístupniť, nakoľko to z textu žiadosti priamo nevyplýva. Žiadate sprístupniť dokument „Akčný plán Programu rozvoja mesta xxxxx na roky 2019 – 2021“ v zmysle X. zasadnutia MZ bod č. 3? https://www.xxxxx.sk/mesto/samosprava/mestske-zastupitelstvo/2018-2022/zasadnutie/12. S pozdravom Mgr. Miroslav Lukáč poverený zamestnanec oddelenie právne a majetkové referát právny a legislatívny Magistrát mesta xxxxx Trieda SNP 48/A 040 11 xxxxx e-mail: miroslav.lukac@xxxxx.sk tel.: +421 55 6419 231 Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tejto mailovej komunikácie, sú spracúvané na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie nájdete na www.xxxxx.sk From: xxxxx xxxxx [mailto:luse@mail.chcemvediet.sk] Sent: Tuesday, February 25, 2020 1:04 PM To: infoziadosti@xxxxx.sk Subject: (Externý) Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Akčný plán rozvoja mesta xxxxx Povinná osoba: Magistrát mesta Košíc, Trieda SNP 48/A, xxxxx xxxxx, infoziadosti@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, luse@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Je schvalený akčný plán pre mesto xxxxx? Ak áno, na aké obdobie je ohraničený. Podaril sa mi nájsť bod zasadnutia MZ (IX. zasadnutie, Dátum konania: 19.09.2019 | Volebné obdobie: 2018 - 2022), bohužiaľ ale nevidím, či dokument bol schvalený - v sekcií strategických dokumentov pre mesto xxxxx sa nenachádza.(https://www.xxxxx.sk/mesto/zakladne-dokumenty-mesta) Môj záujem sa prevažne týka vyhradených položiek v rozpočte pre dalšie roky na rozvoj cyklistickej infraštruktúry a pešej dopravy a či tieto položky podliehajú aj určitým časovým medzníkom, ktoré majú byť dodržané pre ich kontrolu dodržania. V prípade, že mesto xxxxx takýmto dokumentom figuruje, prosím o zverejnenie. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: luse@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Doplnenie žiadosti

Predmet:

Doplnenie žiadosti o informácie

Adresát:

Miroslav <miroslav.lukac@kosice.sk>   Odoslaný

infoziadosti@kosice.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

26. február 2020

Dátum odoslania:

26. február 2020

Povinná osoba: Magistrát mesta Košíc, Trieda SNP 48/A, xxxxx xxxxx, infoziadosti@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, luse@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, dňa 25.02.2020 som formou emailu požiadal Magistrát mesta Košíc o poskytnutie informácie: Akčný plán rozvoja mesta xxxxx. Dňa 26.02.2020 mi Magistrát mesta Košíc doručil výzvu na doplnenie žiadosti. Má mesto xxxxx schváleny Akčný plán rozvoja mesta xxxxx, ako strategický dokument, ktorý sleduje a monitoruje dodržiavanie časových medzníkov pri budovaný cyklistickej infraštruktúry. To znamená, že ak si zadefinuje určitý projekt, či si na to stanovuje pri rozvoji mesta aj dátum ukončenia projektu. Napríklad, v prvom kvartály vybudovanie Triedy SNP x Popradská cyklochodník, v druhom kvartály budovanie cyklocestičky na Čermel atď. Disponuje mesto teda Akčným plánom? Ukážka z mesta Bratislava: https://bratislava.sk/sk/akcny-plan-ochrany-pred-hlukom S pozdravom, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

RE: (Externý) Doplnenie žiadosti o informácie

Odosielateľ:

Miroslav <miroslav.lukac@kosice.sk>

Dátum úkonu:

3. marec 2020

Dátum doručenia:

3. marec 2020

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň prajem, v nadväznosti na Vašu doplnlenú žiadosť zo dňa 26.02.2020 v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií Vám v prílohe tohto listu zasielame odpoveď. S pozdravom Mgr. Miroslav Lukáč poverený zamestnanec oddelenie právne a majetkové referát právny a legislatívny Magistrát mesta xxxxx Trieda SNP 48/A 040 11 xxxxx e-mail: miroslav.lukac@xxxxx.sk tel.: +421 55 6419 231 Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tejto mailovej komunikácie, sú spracúvané na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie nájdete na www.xxxxx.sk ____________________________________________________________________ From: xxxxx xxxxx [mailto:luse@mail.chcemvediet.sk] Sent: Wednesday, February 26, 2020 8:32 AM To: Miroslav ; infoziadosti@xxxxx.sk Subject: (Externý) Doplnenie žiadosti o informácie Povinná osoba: Magistrát mesta Košíc, Trieda SNP 48/A, xxxxx xxxxx, infoziadosti@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, luse@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, dňa 25.02.2020 som formou emailu požiadal Magistrát mesta Košíc o poskytnutie informácie: Akčný plán rozvoja mesta xxxxx. Dňa 26.02.2020 mi Magistrát mesta Košíc doručil výzvu na doplnenie žiadosti. Má mesto xxxxx schváleny Akčný plán rozvoja mesta xxxxx, ako strategický dokument, ktorý sleduje a monitoruje dodržiavanie časových medzníkov pri budovaný cyklistickej infraštruktúry. To znamená, že ak si zadefinuje určitý projekt, či si na to stanovuje pri rozvoji mesta aj dátum ukončenia projektu. Napríklad, v prvom kvartály vybudovanie Triedy SNP x Popradská cyklochodník, v druhom kvartály budovanie cyklocestičky na Čermel atď. Disponuje mesto teda Akčným plánom? Ukážka z mesta Bratislava: https://bratislava.sk/sk/akcny-plan-ochrany-pred-hlukom S pozdravom, xxxxx xxxxx