Detail žiadosti

  • chata pod chlebom
  • Okresný úrad Martin
  • xxxxx xxxxx
  • 30. september 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: chata pod chlebom

Adresát:

info.mt@minv.sk   Odoslaný

podatelna@mt.vs.sk   Odmietnutý email

podatelna.mt@minv.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

30. september 2019

Dátum odoslania:

30. september 2019

Dátum doručenia:

9. október 2019

Povinná osoba: Okresný úrad Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, Martin 038 58, info.mt@minv.sk,podatelna.mt@minv.sk,podatelna@mt.vs.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, vyke@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: - prosíme o sprístupnenie žiadosti Okresného úradu v Martine , ktorou úrad požiadal Správu národného parku Malá Fatra o stanovisko k územnému rozhodnutiu v prípade investičného zámeru Chata pod Chlebom - Rekonštrukcia a prístavba pozemky parc.č. CKN 1584 a 1585 v k.ú. Šútovo. - eviduje Okresný úrad v Martine odpoveď Správy Národného parku Malá Fatra k predmetnej veci z 4. februára 2019? - vydal Okresný úrad v Martine v tejto veci rozhodnutie o povolení alebo zamietnutí spomínanej rekonštrukcie Chaty pod Chlebom po vyhodnotení stanoviska Správy Národného parku Malá Fatra? - bol Okresný úrad v Martine požiadaný Okresným úradom v Žiline o odovzdanie agendy k rekonštrukcii Chaty pod Chlebom? - odovzdal Okresný úrad v Martine agendu k rekonštrukcii Chaty pod Chlebom Okresnému úradu v Žiline? Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: vyke@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Sprístupnenie informácie - Chata pod Chlebom (OU-MT-OSZP-2019/16094-Mu)

Odosielateľ:

Milan Mucha <Milan.Mucha@minv.sk>

Dátum úkonu:

9. október 2019

Dátum doručenia:

9. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň! V prílohe Vám zasielame list vo veci sprístupnenia informácií, o ktoré ste žiadali e-mailom zo dňa 30. 09. 2019. S pozdravom Ing. Milan Mucha - Okresný úrad Martin, OSŽP, úsek ochrany prírody a krajiny