Detail žiadosti

  • chata pod chlebom
  • Okresný úrad Žilina
  • xxxxx xxxxx
  • 30. september 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: chata pod chlebom

Adresát:

info.za@minv.sk   Otvorený

podatelna.za@minv.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

30. september 2019

Dátum odoslania:

30. september 2019

Dátum doručenia:

7. október 2019

Povinná osoba: Okresný úrad Žilina, Janka Kráľa 4, Žilina 010 40, info.za@minv.sk,podatelna.za@minv.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, hazy@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: - prosíme o sprístupnenie žiadosti na vypracovanie odborného stanoviska vo veci projektu Chata pod Chlebom - rekonštrukcia a prístavba, ktorej žiadateľom je MaH Servis s.r.o, Záborského 1, 036 01 Martin a ktoré vám bolo doručené listom č.OU-ZA-OSZP1-2019/021171-002/Drn zo dňa 18.4.2019 - požiadal Okresný úrad v Žiline o odovzdanie agendy v predmetnej veci od Okresného úradu v Martine? - prosíme o sprístupnenie projektovej dokumentácie projektu Chata pod Chlebom - rekonštrukcia a prístavba - prečo Okresný úrad v Žiline požiadal o odborné stanovisko Štátnu ochranu prírody (ŠOP) v Banskej Bystrici a nie miestne príslušnú organizáciu patriacu pod ŠOP so sídlom vo Varíne a s územnou pôsobnosťou v Malej Fatre (miesto realizácie aj spomínaného projektu) - Správu Národného parku Malá Fatra? - koľko žiadostí o odborné stanovisko poslal Okresný úrad v Žiline Správe Národného parku Malá Fatra za rok 2019? - aké rozhodnutie vydal Okresný úrad v Žiline v predmetnej žiadosti žiadateľa o rekonštrukciu a prístavbu Chaty pod Chlebom po tom, ako obdržal odborné stanovisko zo Štátnej ochrany prírody v Banskej Bystrici? Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: hazy@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

211

Odosielateľ:

Tomáš Ďurian <Tomas.Durian@minv.sk>

Dátum úkonu:

7. október 2019

Dátum doručenia:

7. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Prílohy:

Dobrý deň prajem. Na základe Vašej žiadosti o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. Vám Okresný úrad Žilina zasiela požadované informácie (v prílohe). S pozdravom TD/OU ZA