Detail žiadosti

  • Čísla utajených zmlúv
  • Úrad vlády SR
  • xxxxx xxxxx
  • 22. september 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Čísla utajených zmlúv

Adresát:

info@vlada.gov.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

22. september 2019

Dátum odoslania:

22. september 2019

Povinná osoba: Úrad vlády SR, Nám. slobody 1, Bratislava - Staré Mesto 813 70, info@vlada.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, hobi@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Čísla všetkých utajených zmlúv uzavretých Úradom vlády od roku 2010. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: hobi@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Čísla utajených zmlúv

Odosielateľ:

uvsrinfo <uvsrinfo@vlada.gov.sk>

Dátum úkonu:

23. september 2019

Dátum doručenia:

23. september 2019

Dobrý deň, potvrdzujem Vám prijatie Vášho podania. S pozdravom [cid:image001.png@01D56FA3.973FC970] Eva Žibritová sekretariát Kancelária generálnej tajomníčky služobného úradu +421 2 209 25 181 www.vlada.gov.sk [cid:image002.png@01D56FA3.973FC970] [cid:image003.png@01D56FA3.973FC970] Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1 813 70 Bratislava [cid:image004.png@01D56FA3.973FC970] [cid:image005.png@01D56FA3.973FC970] From: xxxxx xxxxx [mailto:hobi@mail.chcemvediet.sk] Sent: Sunday, September 22, 2019 8:27 AM To: info@vlada.gov.sk Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Čísla utajených zmlúv Povinná osoba: Úrad vlády SR, Nám. slobody 1, Bratislava - Staré Mesto 813 70, info@vlada.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, hobi@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Čísla všetkých utajených zmlúv uzavretých Úradom vlády od roku 2010. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: hobi@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx Autorom tejto správy elektronickej pošty je uvsrinfo . Táto správa je určená výlučne jej adresátovi. Informácie a údaje, ktoré sú v nej uvedené, alebo ktoré sú obsiahnuté v jej priložených súboroch, môžu byť informáciami alebo údajmi chránenými podľa platných právnych predpisov v Slovenskej republike. V prípade, ak nie ste určený ako prijímateľ tejto správy alebo jeho oprávnený zástupca, upozorňujeme Vás, že informácie a údaje v nej uvedené nie ste oprávnený spracúvať, ani ich sprístupniť alebo poskytnúť tretej osobe alebo ich zverejniť. Ak ste nedopatrením prijali alebo zachytili tuto správu elektronickej pošty, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste ju zaslali späť na elektronickú adresu jej odosielateľa, a aby ste ju následne zmazali zo svojho počítača a z Vašej schránky elektronickej pošty. Odosielateľ tejto správy nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím tejto správy elektronickej pošty a jej príloh. The author of this e-mail message is uvsrinfo . This message is intended solely for the recipient. The information and data contained therein or contained in its enclosed files may be information or data protected under applicable laws in the Slovak Republic. If you are not designated as the recipient of this message or its authorized representative, we would like to inform you that the information and data contained therein are not authorized to process or make them available to third parties or to disclose them. If you have received or downloaded this e-mail message accidentally, we ask you to send it back to the e-mail address of the sender and then delete it from your computer and from your e-mail. The sender of this message is not responsible for damages caused by incorrect use of this e-mail message and its attachments. [eco.jpg] Pred vytlačením tohto mailu zvážte prosím vplyv na životné prostredie. Ďakujeme. Please consider the environment before printing this e-mail. Thanks

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Čísla utajených zmlúv-odpoveď

Odosielateľ:

uvsrinfo <uvsrinfo@vlada.gov.sk>

Dátum úkonu:

2. október 2019

Dátum doručenia:

2. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, v prílohe Vám zasielame odpoveď na Vašu žiadosť o poskytnutie informácie. S pozdravom [cid:image007.png@01D57930.8B7772F0] Eva Žibritová sekretariát Kancelária generálnej tajomníčky služobného úradu +421 2 209 25 181 www.vlada.gov.sk [cid:image003.png@01D57930.1F5D58A0] [cid:image004.png@01D57930.1F5D58A0] Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1 813 70 Bratislava [cid:image005.png@01D57930.1F5D58A0] [cid:image006.png@01D57930.1F5D58A0] From: xxxxx xxxxx [mailto:hobi@mail.chcemvediet.sk] Sent: Sunday, September 22, 2019 8:27 AM To: info@vlada.gov.sk Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Čísla utajených zmlúv Povinná osoba: Úrad vlády SR, Nám. slobody 1, Bratislava - Staré Mesto 813 70, info@vlada.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, hobi@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Čísla všetkých utajených zmlúv uzavretých Úradom vlády od roku 2010. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: hobi@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx Autorom tejto správy elektronickej pošty je uvsrinfo . Táto správa je určená výlučne jej adresátovi. Informácie a údaje, ktoré sú v nej uvedené, alebo ktoré sú obsiahnuté v jej priložených súboroch, môžu byť informáciami alebo údajmi chránenými podľa platných právnych predpisov v Slovenskej republike. V prípade, ak nie ste určený ako prijímateľ tejto správy alebo jeho oprávnený zástupca, upozorňujeme Vás, že informácie a údaje v nej uvedené nie ste oprávnený spracúvať, ani ich sprístupniť alebo poskytnúť tretej osobe alebo ich zverejniť. Ak ste nedopatrením prijali alebo zachytili tuto správu elektronickej pošty, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste ju zaslali späť na elektronickú adresu jej odosielateľa, a aby ste ju následne zmazali zo svojho počítača a z Vašej schránky elektronickej pošty. Odosielateľ tejto správy nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím tejto správy elektronickej pošty a jej príloh. The author of this e-mail message is uvsrinfo . This message is intended solely for the recipient. The information and data contained therein or contained in its enclosed files may be information or data protected under applicable laws in the Slovak Republic. If you are not designated as the recipient of this message or its authorized representative, we would like to inform you that the information and data contained therein are not authorized to process or make them available to third parties or to disclose them. If you have received or downloaded this e-mail message accidentally, we ask you to send it back to the e-mail address of the sender and then delete it from your computer and from your e-mail. The sender of this message is not responsible for damages caused by incorrect use of this e-mail message and its attachments. [eco.jpg] Pred vytlačením tohto mailu zvážte prosím vplyv na životné prostredie. Ďakujeme. Please consider the environment before printing this e-mail. Thanks