Detail žiadosti

  • Ďalšie informácie-rekonštrukcia materskej školy
  • Obec Zámutov
  • xxxxx xxxxx
  • 6. september 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Ďalšie informácie-rekonštrukcia materskej školy

Adresát:

zamutov@zamutov.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

6. september 2019

Dátum odoslania:

6. september 2019

Povinná osoba: Obec xxxxx, č. 434, xxxxx xxxxx, xxxxx@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, geca@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Ďakujem za predchádzajúce odpovede, ale potrebujem ešte ďalšie informácie. 1. Žiadam o zaslanie platnej zmluvy medzi obcou xxxxx a Agentúrou regionálneho rozvoja PSK v Prešove 2. Žiadam o fotokópiu dokladu o prevzatí staveniska zhotoviteľom ferstav s.r.o. na momentálne prebiehajúcu rekonštrukciu škôlky v Zámutove. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: geca@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia

Predmet:

Poskytnutie informácie

Odosielateľ:

Zamutov <zamutov@zamutov.sk>

Dátum úkonu:

12. september 2019

Dátum doručenia:

12. september 2019

Lehota:

15 kalendárnych dní od 12. septembra 2019 — Lehota uplynula 27. septembra 2019.

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dobrý deň, na základe Vašej žiadosti Vám poskytujeme - zasielame požadované informácie. 1. Objednávka č. SL/20160078 2. Protokol o odovzdaní staveniska Obecný úrad xxxxx Petrová Alena