Detail žiadosti

  • Dohoda o zmieri
  • Univerzita Komenského v Bratislave
  • xxxxx xxxxx
  • 30. september 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Dohoda o zmieri

Adresát:

pr@uniba.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

30. september 2019

Dátum odoslania:

30. september 2019

Povinná osoba: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 818 06, pr@uniba.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, jirad@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Dohodu o zmieri č. XII/144/15/RUK, ktorá by mala byť dostupná na nasledovnej adrese: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2168513&l=sk (je tam však nahratá iná zmluva) Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: jirad@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Dohoda o zmieri

Odosielateľ:

Fedorová Karin <karin.fedorova@uniba.sk>

Dátum úkonu:

1. október 2019

Dátum doručenia:

1. október 2019

Dobrý deň prajem, dňa 1. 10. 2019 zaevidovalo Oddelenie vzťahov s verejnosťou RUK pod č. OVV 40/2019 IZ Vašu žiadosť o sprístupnenie informácií. Vašu žiadosť vybavíme v súlade s ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o jeho výsledku Vás budeme informovať. S pozdravom [Univerzita Komenského v Bratislave, Comenius University in Bratislava] JUDr. Karin Fedorová odborná referentka Univerzita Komenského v Bratislave Rektorát Oddelenie pre vonkajšie vzťahy Šafárikovo námestie 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1 +421 2 901 02 013 | karin.fedorova@uniba.sk [cid:image009.jpg@01D572D3.D74F9300] [cid:image010.jpg@01D572D3.D74F9300] [cid:image011.jpg@01D572D3.D74F9300] [cid:image012.jpg@01D572D3.D74F9300] [cid:image013.jpg@01D572D3.D74F9300] From: xxxxx xxxxx > Sent: Monday, September 30, 2019 6:43 PM To: PR UK > Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Dohoda o zmieri Povinná osoba: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 818 06, pr@uniba.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, jirad@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Dohodu o zmieri č. XII/144/15/RUK, ktorá by mala byť dostupná na nasledovnej adrese: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2168513&l=sk (je tam však nahratá iná zmluva) Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: jirad@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Dohoda o zmieri

Odosielateľ:

Fedorová Karin <karin.fedorova@uniba.sk>

Dátum úkonu:

9. október 2019

Dátum doručenia:

9. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň prajem, dňa 1.10.2019 zaevidovalo Oddelenie vzťahov s verejnosťou RUK pod č. OVV 40/2019 IZ Vašu žiadosť o sprístupnenie informácií. Vo Vašej infožiadosti ste požadovali tieto informácie: „Dohodu o zmieri č. XII/144/15/RUK, ktorá by mala byť dostupná na nasledovnej adrese: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2168513&l=sk (je tam však nahratá iná zmluva)“ V prílohe Vám UK zasiela predmetnú zmluvu. V CRZ by mala byť dnes nahratá správna zmluva „Dohoda o zmieri č. XII/144/15/RUK“ s predmetnými zmluvnými stranami. S pozdravom [Univerzita Komenského v Bratislave, Comenius University in Bratislava] JUDr. Karin Fedorová odborná referentka Univerzita Komenského v Bratislave Rektorát Oddelenie pre vonkajšie vzťahy Šafárikovo námestie 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1 +421 2 901 02 013 | karin.fedorova@uniba.sk [cid:image009.jpg@01D572D3.D74F9300] [cid:image010.jpg@01D572D3.D74F9300] [cid:image011.jpg@01D572D3.D74F9300] [cid:image012.jpg@01D572D3.D74F9300] [cid:image013.jpg@01D572D3.D74F9300] From: Fedorová Karin Sent: Tuesday, October 1, 2019 12:59 PM To: jirad@mail.chcemvediet.sk Subject: RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Dohoda o zmieri Importance: High Dobrý deň prajem, dňa 1. 10. 2019 zaevidovalo Oddelenie vzťahov s verejnosťou RUK pod č. OVV 40/2019 IZ Vašu žiadosť o sprístupnenie informácií. Vašu žiadosť vybavíme v súlade s ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o jeho výsledku Vás budeme informovať. S pozdravom [Univerzita Komenského v Bratislave, Comenius University in Bratislava] JUDr. Karin Fedorová odborná referentka Univerzita Komenského v Bratislave Rektorát Oddelenie pre vonkajšie vzťahy Šafárikovo námestie 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1 +421 2 901 02 013 | karin.fedorova@uniba.sk [cid:image009.jpg@01D572D3.D74F9300] [cid:image010.jpg@01D572D3.D74F9300] [cid:image011.jpg@01D572D3.D74F9300] [cid:image012.jpg@01D572D3.D74F9300] [cid:image013.jpg@01D572D3.D74F9300] From: xxxxx xxxxx > Sent: Monday, September 30, 2019 6:43 PM To: PR UK > Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Dohoda o zmieri Povinná osoba: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 818 06, pr@uniba.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, jirad@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Dohodu o zmieri č. XII/144/15/RUK, ktorá by mala byť dostupná na nasledovnej adrese: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2168513&l=sk (je tam však nahratá iná zmluva) Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: jirad@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx