Detail žiadosti

  • Doklady z prieskumu trhu
  • Generálna prokuratúra SR
  • xxxxx xxxxx
  • 21. september 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Doklady z prieskumu trhu

Adresát:

GPSR@genpro.gov.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

21. september 2016

Dátum odoslania:

21. september 2016

Dátum doručenia:

22. september 2016

Povinná osoba: Generálna prokuratúra SR, Štúrova 2, Bratislava - Staré Mesto 812 85, GPSR@genpro.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, lobi@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Kompletnú dokumentáciu z prieskumu trhu, vrátane špecifikácie predmetu zákazky, výziev zaslaných všetkým uchádzačom, ponúk všetkých uchádzačov a zápisu/protokolu z prieskumu trhu vo vzťahu k zmluve: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1678129&l=sk Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: lobi@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Výzva na doplnenie žiadosti

Predmet:

Výzva na doplnenie žiadosti

Odosielateľ:

Bozena.Svagerkova@genpro.gov.sk

Dátum úkonu:

22. september 2016

Dátum doručenia:

22. september 2016

Mgr. Božena Švagerková osobný úrad GP SR Tel.: 02/ 20837 602 Fax: 02/ 20837 641

Doplnenie žiadosti

Predmet:

Doplnenie žiadosti o informácie

Adresát:

Bozena.Svagerkova@genpro.gov.sk   Odoslaný

GPSR@genpro.gov.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

22. september 2016

Dátum odoslania:

22. september 2016

Dátum doručenia:

26. september 2016

Povinná osoba: Generálna prokuratúra SR, Štúrova 2, Bratislava - Staré Mesto 812 85, GPSR@genpro.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, lobi@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, dňa 21.09.2016 som formou emailu požiadal Generálnu prokuratúru SR o poskytnutie informácie: Doklady z prieskumu trhu. Dňa 22.09.2016 mi Generálna prokuratúra SR doručila výzvu na doplnenie žiadosti. Ide o nasledovnú zmluvu: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1678129&l=sk Medzi Generálnou prokuratúrou a ebiz Procurement s.r.o., zverejnenú v CRZ 31.12.2014 S pozdravom, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

poskytnutie info podľa zákona č. 211/2000 Z.z.

Odosielateľ:

Stanislav.Fatyka@genpro.gov.sk

Dátum úkonu:

26. september 2016

Dátum doručenia:

28. september 2016

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, v prílohe Vám zasielam kompletnú dokumentáciu z prieskumu trhu na z áklade Vašej žiadosti na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom pr ístupe k informáciám v znení neskorších predpisov Žiadam o potvrdenie prijatia odpovede na Vašu žiadosť z 21.9.2016 S pozdravom ************************************** Ing. Stanislav Fatyka Generálna prokuratúra SR Štúrova 2, 812 85 Bratislava tel.: 02 59532580 stanislav.fatyka@genpro.gov.sk