Detail žiadosti

  • Doklady z prieskumu trhu
  • Prešovská univerzita v Prešove
  • xxxxx xxxxx
  • 21. september 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Doklady z prieskumu trhu

Adresát:

unipo@unipo.sk   Odoslaný

viliam.tarjanyi@unipo.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

21. september 2016

Dátum odoslania:

21. september 2016

Dátum doručenia:

21. september 2016

Povinná osoba: Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra 15, Prešov 1 080 01, viliam.tarjanyi@unipo.sk, unipo@unipo.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, lahy@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Kompletnú dokumentáciu z prieskumu trhu, vrátane špecifikácie predmetu zákazky, výziev zaslaných všetkým uchádzačom, ponúk všetkých uchádzačov a zápisu/protokolu z prieskumu trhu vo vzťahu k zmluve: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=369314&l=sk Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: lahy@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Výzva na doplnenie žiadosti

Predmet:

Re: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Doklady z prieskumu trhu

Odosielateľ:

Viliam Tarjanyi <viliam.tarjanyi@unipo.sk>

Dátum úkonu:

21. september 2016

Dátum doručenia:

21. september 2016

Dobrý deň, Vašu žiadosť o poskytnutie informácií sme dnes elektronickou poštou obdŕžali. Vo Vašej žiadosti nie je presne špecifikované za aké obdobie tieto informácie požadujete. Upresnite obdobie, ktorého sa Vaša informácia týka. S pozdravom Tarjányi ________________________________ Od: xxxxx xxxxx Odoslané: 21. septembra 2016 0:07 Komu: unipo; Viliam Tarjanyi Predmet: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Doklady z prieskumu trhu Povinná osoba: Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra 15, Prešov 1 080 01, viliam.tarjanyi@unipo.sk, unipo@unipo.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, lahy@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Kompletnú dokumentáciu z prieskumu trhu, vrátane špecifikácie predmetu zákazky, výziev zaslaných všetkým uchádzačom, ponúk všetkých uchádzačov a zápisu/protokolu z prieskumu trhu vo vzťahu k zmluve: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=369314&l=sk Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: lahy@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Doplnenie žiadosti

Predmet:

Doplnenie žiadosti o informácie

Adresát:

unipo@unipo.sk   Odoslaný

viliam.tarjanyi@unipo.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

21. september 2016

Dátum odoslania:

21. september 2016

Povinná osoba: Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra 15, Prešov 1 080 01, viliam.tarjanyi@unipo.sk, unipo@unipo.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, lahy@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, dňa 21.09.2016 som formou emailu požiadal Prešovskú univerzitu v Prešove o poskytnutie informácie: Doklady z prieskumu trhu. Dňa 21.09.2016 mi Prešovská univerzita v Prešove doručila výzvu na doplnenie žiadosti. Dobrý deň, nerozumiem presne žiadosti o doplnenie. Predpokladám, že prieskum trhu ku konkrétnej zmluve trval asi mesiac a v takom prípade chcem kompletnú dokumentáciu k prieskumu trhu bez ohľadu na časové obdobie (resp. za celé obdobie trvania prieskumu trhu). Pre prípadné vyriešenie nejasností pripájam svoje telefónne číslo: 0902 108 556 Ďakujem, S pozdravom, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Dokumentácia

Odosielateľ:

Viliam Tarjanyi <viliam.tarjanyi@unipo.sk>

Dátum úkonu:

26. september 2016

Dátum doručenia:

28. september 2016

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Prílohy:

Vážený pán xxxxx, zasielam Vám kompletnú dokumentáciu z prieskumu trhu k zmluve o udelení licencie a spôsobe užívania licencie systému eAukcie, ktorú ste žiadali na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. S pozdravom Tarjányi