Detail žiadosti

  • Doklady z prieskumu trhu
  • Divadlo Nová scéna
  • xxxxx xxxxx
  • 21. september 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Doklady z prieskumu trhu

Adresát:

sekretariat@nova-scena.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

21. september 2016

Dátum odoslania:

21. september 2016

Dátum doručenia:

22. september 2016

Povinná osoba: Divadlo Nová scéna, Živnostenská 1, Bratislava 812 14, sekretariat@nova-scena.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, meha@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Kompletnú dokumentáciu z prieskumu trhu, vrátane špecifikácie predmetu zákazky, výziev zaslaných všetkým uchádzačom, ponúk všetkých uchádzačov a zápisu/protokolu z prieskumu trhu vo vzťahu k zmluve: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=596060&l=sk Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: meha@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

FW: odpoveď na dotaz

Odosielateľ:

Demjan Eduard <Eduard.Demjan@nova-scena.sk>

Dátum úkonu:

22. september 2016

Dátum doručenia:

22. september 2016

sorry chyba v mejli. From: Demjan Eduard Sent: Thursday, September 22, 2016 2:00 PM To: 'meha@mail.cmcemvediet.sk' Cc: Sekretariat; Takácsová Iveta Subject: odpoveď na dotaz Dobrý deň, V nadväznosti na Vašu žiadosť o informácie na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov Vám v súlade s § 14 ods. 5 zákona potvrdzujeme podanie žiadosti o informácie dňa 21.9.2016 a súčasne uvádzame, že sprístupnenie informácií bude bezplatné. s pozdravom Ing. Eduard Demjan Ekonomický riaditeľ Divadlo Nová scéna Živnostenská 1 812 14 Bratislava Tel.č. : +421 2 2048 8401 Mobil : +421 918 800 108 email : eduard.demjan@nova-scena.sk www.nova-scena.sk

Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia

Predmet:

odpoveď na podnet

Odosielateľ:

Demjan Eduard <Eduard.Demjan@nova-scena.sk>

Dátum úkonu:

3. október 2016

Dátum doručenia:

3. október 2016

Lehota:

15 kalendárnych dní od 3. októbra 2016 — Lehota uplynula 18. októbra 2016.

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dôvod odmietnutia:

Inštitúcia uviedla, že nemá požadovanú informáciu.

V zmysle Vášho podnetu Vám predkladám našu odpoveď. s pozdravom Ing. Eduard Demjan Ekonomický riaditeľ Divadlo Nová scéna Živnostenská 1 812 14 Bratislava Tel.č. : +421 2 2048 8401 Mobil : +421 918 800 108 email : eduard.demjan@nova-scena.sk www.nova-scena.sk