Detail žiadosti

  • Doklady z prieskumu trhu
  • Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
  • xxxxx xxxxx
  • 21. september 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Doklady z prieskumu trhu

Adresát:

vudpap@vudpap.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

21. september 2016

Dátum odoslania:

21. september 2016

Dátum doručenia:

27. september 2016

Povinná osoba: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Cyprichova 42, Bratislava 831 05, vudpap@vudpap.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, yhev@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Kompletnú dokumentáciu z prieskumu trhu, vrátane špecifikácie predmetu zákazky, výziev zaslaných všetkým uchádzačom, ponúk všetkých uchádzačov a zápisu/protokolu z prieskumu trhu vo vzťahu k zmluve: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=961662&l=sk Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: yhev@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Fwd: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Doklady z prieskumu trhu

Odosielateľ:

Zdenka Antošová <zdenka.antosova@vudpap.sk>

Dátum úkonu:

27. september 2016

Dátum doručenia:

27. september 2016

Dobrý deň pán xxxxx, potvrdzujem prijatie Vašej žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.. Reagujem na Váš mail z 21.9.2016. Žiadate o zaslanie informácie v elektronickej podobe na Vašu mailovú adresu. Dovoľujem si Vás požiadať o Váš súhlas s tým, aby sme Vám informáciu poslali poštou na Vašu adresu a Vaše meno v doporučenej zásielke do vlastných rúk. Uvedenú zmenu spôsobu zaslania informácie navrhujeme, pretože ide o väčšie množstvo dokumentácie v písomnej forme, ktorú by bolo potrebné naskenovať a skomprimovať, aby mohla byť odoslaná a úspešne doručená elektronickou poštou, čo bude musieť po patričnej príprave dokumentácie vykonať správca IT. V súčasnosti u nás prebieha vládny audit, ktorému sme nútení sa prednostne venovať okrem spracovávania bežnej pracovnej agendy. Vybaveniu Vašej žiadosti však venujeme potrebnú starostlivosť, sme len v časovej tiesni. S pozdravom -- ZDENKA ANTOŠOVÁ správa registratúry | Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie e-mail | zdenka.antosova@vudpap.sk tel.: + 421 2 4342 09 73 VÚDPaP | Cyprichova 42 | 831 05 Bratislava | Slovenská republika www.vudpap.sk , www.vudpap-projekt.sk , www.komposyT.sk

Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia

Predmet:

Re: Žiadosť o informácie - doklady z prieskumu trhu

Odosielateľ:

Zdenka Antošová <zdenka.antosova@vudpap.sk>

Dátum úkonu:

29. september 2016

Dátum doručenia:

29. september 2016

Lehota:

15 kalendárnych dní od 29. septembra 2016 — Lehota uplynula 14. októbra 2016.

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dôvod odmietnutia:

Inštitúcia uviedla inú príčinu.

Dobrý deň pán xxxxx, v prílohe Vám posielam naskenované 2 strany z Vami požadovanej dokumentácie: - Vyhodnotenie prieskumu trhu z 23.5.2013 - Určenie predpokladanej hodnoty zákazky z 19.4.2013. Prosím o potvrdenie prijatia tohoto mailu. Ďalšie dokumenty k Vašej žiadosti zo dňa 21.9.2016 Vám dnes posielame poštou v doporučenej zásielke do vlastných rúk na adresu: xxxxx, xxxxx. S pozdravom - ZDENKA ANTOŠOVÁ správa registratúry | Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie e-mail | zdenka.antosova@vudpap.sk tel.: + 421 2 4342 09 73 VÚDPaP | Cyprichova 42 | 831 05 Bratislava | Slovenská republika www.vudpap.sk , www.vudpap-projekt.sk , www.komposyT.sk On 27.09.2016 15:14, xxxxx xxxxx wrote: > Dobrý deň pani Antošová, ďakujem za odpoveď na žiadosť, ktorú som poslal cez portál chcemvediet.sk > Mohol by som poprosiť aspoň o naskenovanie strany s vyhodnotením prieskumu trhu, na ktorej sa objavujú hodnoty ponúk uchádzačov v eurách? … V takom prípade súhlasím so zaslaním poštou, aspoň túto jednu stranu by som však veľmi ocenil elektronicky. > Veľmi pekne ďakujem, > > xxxxx xxxxx > > 0902 108 556 > > NADÁCIA ZASTAVME KORUPCIU > Na Slavíne 1 > 811 04 Bratislava > Slovensko > > facebook [1] - web [2] - blog [3] Links: ------ [1] https://www.facebook.com/NadaciaZastavmeKorupciu/ [2] http://www.zastavmekorupciu.sk/ [3] https://dennikn.sk/autor/zastavme-korupciu/