Detail žiadosti

  • Doklady z prieskumu trhu
  • Slovenská inšpekcia životného prostredia
  • xxxxx xxxxx
  • 21. september 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Doklady z prieskumu trhu

Adresát:

sizp@sizp.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

21. september 2016

Dátum odoslania:

21. september 2016

Dátum doručenia:

29. september 2016

Povinná osoba: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Karloveská 2, Bratislava - Karlova Ves 842 22, sizp@sizp.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, mesa@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Kompletnú dokumentáciu z prieskumu trhu, vrátane špecifikácie predmetu zákazky, výziev zaslaných všetkým uchádzačom, ponúk všetkých uchádzačov a zápisu/protokolu z prieskumu trhu vo vzťahu k zmluve: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1886134&l=sk Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: mesa@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

FW: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Doklady z prieskumu trhu

Odosielateľ:

Steflovicova Ivana <ivana.steflovicova@sizp.sk>

Dátum úkonu:

29. september 2016

Dátum doručenia:

29. september 2016

Dobrý deň, Slovenská inšpekcia životného prostredia, ako povinná osoba v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), potvrdzuje prijatie Vašej žiadosti zo dňa 21.09.2016. Vašu žiadosť sme zaregistrovali v centrálnej evidencii žiadostí pod č. 92/2016. S pozdravom JUDr. Ivana Šteflovičová Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie Jeséniova 17D 831 03 Bratislava From: SIŽP Sent: Wednesday, September 21, 2016 9:20 AM To: Steflovicova Ivana Cc: Kortis Frantisek Subject: FW: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Doklady z prieskumu trhu From: xxxxx xxxxx [mailto:mesa@mail.chcemvediet.sk] Sent: Wednesday, September 21, 2016 12:11 AM To: SIŽP Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Doklady z prieskumu trhu Povinná osoba: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Karloveská 2, Bratislava - Karlova Ves 842 22, sizp@sizp.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, mesa@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Kompletnú dokumentáciu z prieskumu trhu, vrátane špecifikácie predmetu zákazky, výziev zaslaných všetkým uchádzačom, ponúk všetkých uchádzačov a zápisu/protokolu z prieskumu trhu vo vzťahu k zmluve: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1886134&l=sk Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: mesa@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Oznámenie o sprístupnení informácie CEŽ 92/2016

Odosielateľ:

Steflovicova Ivana <ivana.steflovicova@sizp.sk>

Dátum úkonu:

30. september 2016

Dátum doručenia:

30. september 2016

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Vážený pán xxxxx, ako povinná osoba podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) vo veci Vašej žiadosti o sprístupnenie informácie, ktorú Slovenská inšpekcia životného prostredia zaevidovala dňa 21.09.2016, Vám v prílohe zasielame požadované informácie. Nakoľko ste v jeden deň zaslali dve totožné žiadosti s rovnakým obsahom, len s rozdielnymi e-mailovými adresami, sprístupnenie informácie Vám povinná osoba zasiela na obidve Vami uvedené e-mailové adresy. S pozdravom JUDr. Ivana Šteflovičová Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie Jeséniova 17D 831 03 Bratislava From: xxxxx xxxxx [mailto:mesa@mail.chcemvediet.sk] Sent: Wednesday, September 21, 2016 12:11 AM To: SIŽP Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Doklady z prieskumu trhu Povinná osoba: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Karloveská 2, Bratislava - Karlova Ves 842 22, sizp@sizp.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, mesa@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Kompletnú dokumentáciu z prieskumu trhu, vrátane špecifikácie predmetu zákazky, výziev zaslaných všetkým uchádzačom, ponúk všetkých uchádzačov a zápisu/protokolu z prieskumu trhu vo vzťahu k zmluve: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1886134&l=sk Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: mesa@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx