Detail žiadosti

  • Doklady z prieskumu trhu
  • Národná rada SR
  • xxxxx xxxxx
  • 21. september 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Doklady z prieskumu trhu

Adresát:

info@nrsr.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

21. september 2016

Dátum odoslania:

21. september 2016

Dátum doručenia:

21. september 2016

Povinná osoba: Národná rada SR, Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava - Staré Mesto 812 80, info@nrsr.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, ryju@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Kompletnú dokumentáciu z prieskumu trhu, vrátane špecifikácie predmetu zákazky, výziev zaslaných všetkým uchádzačom, ponúk všetkých uchádzačov a zápisu/protokolu z prieskumu trhu vo vzťahu k zmluve: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=466922&l=sk Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: ryju@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Doklady z prieskumu trhu

Odosielateľ:

"Mgr." <PetrZuza@nrsr.sk>

Dátum úkonu:

21. september 2016

Dátum doručenia:

21. september 2016

Naše číslo: KOMO-225-1/2016 Dobrý deň pán xxxxx, týmto na Vašu žiadosť potvrdzujeme prijatie Vašej nižšie uvedenej e-mailovej žiadosti podanej v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá bola dňa 21. 9. 2016 doručená a následne zaevidovaná na odbore komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky pod číslom KOMO-225/2016. S pozdravom Mgr. Zuzana Petrášková Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR [cid:image010.png@01D1C87E.8A0171C0] Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1 Tel.: + 421 2 59 72 2463 Mobil: +421 910 853 872 Email: zuzana.petraskova@nrsr.sk Web: www.nrsr.sk [cid:image003.png@01D1B056.F5D49200] From: xxxxx xxxxx [mailto:ryju@mail.chcemvediet.sk] Sent: Wednesday, September 21, 2016 12:14 AM To: Info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Doklady z prieskumu trhu Povinná osoba: Národná rada SR, Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava - Staré Mesto 812 80, info@nrsr.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, ryju@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Kompletnú dokumentáciu z prieskumu trhu, vrátane špecifikácie predmetu zákazky, výziev zaslaných všetkým uchádzačom, ponúk všetkých uchádzačov a zápisu/protokolu z prieskumu trhu vo vzťahu k zmluve: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=466922&l=sk Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: ryju@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Doklady z prieskumu trhu

Odosielateľ:

"Mgr." <PetrZuza@nrsr.sk>

Dátum úkonu:

22. september 2016

Dátum doručenia:

22. september 2016

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Naše číslo: KOMO-225-2/2016 Dobrý deň pán Tuček, na odbore komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky bola dňa 21. 9. 2016 zaevidovaná Vaša nižšie uvedená žiadosť o informácie, doručená prostredníctvom e-mailu a podaná v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), pod číslom KOMO-219/2016. K Vašej žiadosti nám dovoľte uviesť, že Vami žiadané dokumenty Vám zasielame v prílohe tohto e-mailu. S pozdravom Mgr. Zuzana Petrášková Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady SR [cid:image010.png@01D1C87E.8A0171C0] Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1 Tel.: + 421 2 59 72 2463 Mobil: +421 910 853 872 Email: zuzana.petraskova@nrsr.sk Web: www.nrsr.sk [cid:image003.png@01D1B056.F5D49200] From: xxxxx xxxxx [mailto:ryju@mail.chcemvediet.sk] Sent: Wednesday, September 21, 2016 12:14 AM To: Info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Doklady z prieskumu trhu Povinná osoba: Národná rada SR, Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava - Staré Mesto 812 80, info@nrsr.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, ryju@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Kompletnú dokumentáciu z prieskumu trhu, vrátane špecifikácie predmetu zákazky, výziev zaslaných všetkým uchádzačom, ponúk všetkých uchádzačov a zápisu/protokolu z prieskumu trhu vo vzťahu k zmluve: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=466922&l=sk Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: ryju@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx