Detail žiadosti

  • Doklady z VO
  • Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • xxxxx xxxxx
  • 18. august 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Doklady z VO

Adresát:

info@nases.gov.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

18. august 2016

Dátum odoslania:

18. august 2016

Dátum doručenia:

19. august 2016

Povinná osoba: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, Trnava 917 02, info@nases.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, gobo@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Súťažné podklady, zápisnice o otváraní a vyhodnocovaní ponúk, o splnení podmienok súťaže, ponuky všetkých uchádzačov, správu o zákazke, vo vzťahu k nasledovnej zákazke: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/222774?page=2&limit=80&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=1&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=autocont+SK&nzakazky= Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: gobo@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Doklady z VO

Odosielateľ:

Eva Baranová <eva.baranova@nases.gov.sk>

Dátum úkonu:

19. august 2016

Dátum doručenia:

19. august 2016

Dobrý deň, Týmto Vám potvrdzujem prijatie Vašej žiadosti na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov dňa 18.8.2016. S pozdravom [cid:image001.png@01D1FA13.510E9D90]Mgr. Eva Baranová vedúci odborný referent | Odbor PR a marketingu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby BC OMNIPOLIS | Trnavská cesta 100 | 821 01 BRATISLAVA +421 (0) 2 3278 0746 | eva.baranova@nases.gov.sk | nases.gov.sk From: xxxxx xxxxx [mailto:gobo@mail.chcemvediet.sk] Sent: Thursday, August 18, 2016 12:43 PM To: info > Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Doklady z VO Povinná osoba: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, Trnava 917 02, info@nases.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, gobo@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Súťažné podklady, zápisnice o otváraní a vyhodnocovaní ponúk, o splnení podmienok súťaže, ponuky všetkých uchádzačov, správu o zákazke, vo vzťahu k nasledovnej zákazke: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/222774?page=2&limit=80&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=1&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=autocont+SK&nzakazky= Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: gobo@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Postúpenie žiadosti

Predmet:

Oznámenie o postúpení Žiadosti o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Doklady z VO

Odosielateľ:

Eva Baranová <eva.baranova@nases.gov.sk>

Dátum úkonu:

23. august 2016

Dátum doručenia:

23. august 2016

Miera sprístupnenia:

Nesprístupnenie

Vážený pán xxxxx, Vašu žiadosť sme v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. postúpili na vybavenie Úradu vlády Slovenskej republiky dňa 23.8.2016. S pozdravom [cid:image001.png@01D1FA13.510E9D90]Mgr. Eva Baranová vedúci odborný referent | Odbor PR a marketingu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby BC OMNIPOLIS | Trnavská cesta 100 | 821 01 BRATISLAVA +421 (0) 2 3278 0746 eva.baranova@nases.gov.sk | nases.gov.sk From: Eva Baranová Sent: Friday, August 19, 2016 12:15 PM To: 'gobo@mail.chcemvediet.sk' Subject: RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Doklady z VO Dobrý deň, Týmto Vám potvrdzujem prijatie Vašej žiadosti na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov dňa 18.8.2016. S pozdravom [cid:image001.png@01D1FA13.510E9D90]Mgr. Eva Baranová vedúci odborný referent | Odbor PR a marketingu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby BC OMNIPOLIS | Trnavská cesta 100 | 821 01 BRATISLAVA +421 (0) 2 3278 0746 | eva.baranova@nases.gov.sk | nases.gov.sk From: xxxxx xxxxx [mailto:gobo@mail.chcemvediet.sk] Sent: Thursday, August 18, 2016 12:43 PM To: info > Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Doklady z VO Povinná osoba: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, Trnava 917 02, info@nases.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, gobo@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Súťažné podklady, zápisnice o otváraní a vyhodnocovaní ponúk, o splnení podmienok súťaže, ponuky všetkých uchádzačov, správu o zákazke, vo vzťahu k nasledovnej zákazke: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/222774?page=2&limit=80&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=1&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=autocont+SK&nzakazky= Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: gobo@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Nová povinná osoba
Úrad vlády SR

Doručenie postúpenej žiadosti novej povinnej osobe

Dátum úkonu:

23. august 2016

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Sprístupnenie informácií

Odosielateľ:

info <info@vlada.gov.sk>

Dátum úkonu:

30. august 2016

Dátum doručenia:

30. august 2016

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, v prílohe Vám zasielame odpoveď na Vašu žiadosť o poskytnutie informácie. S pozdravom Mgr. Barbora Kostolianska Kancelária vedúcej služobného úradu Úrad vlády SR [eco.jpg] Pred vytlačením tohto mailu zvážte prosím vplyv na životné prostredie. Ďakujeme. Please consider the environment before printing this e-mail. Thanks