Detail žiadosti

  • Dokumentácia - penzión - Kropil
  • Pôdohospodárska platobná agentúra
  • xxxxx xxxxx
  • 22. marec 2020
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Dokumentácia - penzión - Kropil

Adresát:

office@apa.sk   Odoslaný

info@apa.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

22. marec 2020

Dátum odoslania:

22. marec 2020

Povinná osoba: Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, Bratislava - Staré Mesto 815 26, office@apa.sk,info@apa.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, sepa@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Žiadosť o NFP s prílohami, monitorovacie správy, protokol z kontroly na mieste, hodnotiace hárky žiadosti a mená hodnotiteľov vo vzťahu k projektu: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1335105&l=sk Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: sepa@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Žiadosť o vypracovanie kvalifikovaného návrhu odpovede a vyžiadanie súčinnosti - xxxxx xxxxx

Odosielateľ:

info_ppa <info_ppa@apa.sk>

Dátum úkonu:

23. marec 2020

Dátum doručenia:

23. marec 2020

Dobrý deň prajem. Vážený pán xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, e-mail: sepa@mail.chcemvediet.sk. Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava, ústredie, Hraničná č. 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „PPA“) v súlade s ustanovením § 14 ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých predpisov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, ako povinná osoba, potvrdzuje dňom 22.03.2020 prevzatie Vami podanej žiadosti o sprístupnenie informácií, ktorá bola zaevidovaná pod ev. č. 43056/2020/115. Vašu žiadosť bude PPA, ako osoba s rozšírenou informačnou povinnosťou, vybavovať v zákonom stanovených lehotách a zákonom stanoveným spôsobom. V súvislosti s opatreniami Vlády SR, Ústredného krízového štábu SR, Ministerstva zdravotníctva SR a nariadeniami Hlavného hygienika SR nastala aj na našom pracovisku výnimočná situácia, ktorá sa môže každou hodinou (v súvislosti s vývojom tejto pandémie coronavírus – COVID 2019) rapídne zmeniť a PPA nebude mať možnosť Vašej žiadosti vyhovieť v plnom komfortnom režime, tak ak Vám boli Vami požadované informácie doposiaľ vybavované. Z uvedeného dôvodu bude potrené aktuálne sledovať informácie na našom webovom sídle www.apa.sk - sprístupňovanie informácií. Akúkoľvek elektronickú poštu preto adresujte len na info@apa.sk . Ďakujeme za pochopenie mimoriadnej situácie. S pozdravom 115 Referát komunikácie Pôdohospodárska platobná agentúra Hraničná 12 815 26 Bratislava info@apa.sk http://www.apa.sk/ Ak nie ste oprávneným príjemcom tejto emailovej správy, oznámte to, prosím, neodkladne odosielateľovi emailu. Následne túto emailovú správu vymažte a nepreposielajte ju ďalej. Dovoľujeme si Vás zároveň upozorniť, že neoprávnení príjemcovia emailových správ nemajú právo spracovávať informácie, ktoré sú obsahom tejto emailovej správy. Neautorizovaná distribúcia, modifikácia alebo zverejnenie obsahu tejto emailovej správy je nezákonné a môže viesť k zákonným postihom. _________________________________ From: xxxxx xxxxx > Sent: Sunday, March 22, 2020 5:14 PM To: office >; info_ppa > Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Dokumentácia - penzión - Kropil Povinná osoba: Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, Bratislava - Staré Mesto 815 26, office@apa.sk,info@apa.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, sepa@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Žiadosť o NFP s prílohami, monitorovacie správy, protokol z kontroly na mieste, hodnotiace hárky žiadosti a mená hodnotiteľov vo vzťahu k projektu: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1335105&l=sk Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: sepa@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Predĺženie lehoty na odpoveď od inštitúcie

Predmet:

Žiadosť o sprístupnenie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. - predĺženie lehoty

Odosielateľ:

info_ppa <info_ppa@apa.sk>

Dátum úkonu:

1. apríl 2020

Dátum doručenia:

1. apríl 2020

Predĺženie lehoty:

o 8 pracovných dní

Miera sprístupnenia:

Nesprístupnenie

Dobrý deň prajem, v prílohe si Vám dovoľujeme preposlať list PPA č. 42086/2020/115 o predĺžení lehoty na vybavenie žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. S pozdravom 115 Referát komunikácie Pôdohospodárska platobná agentúra Hraničná 12 815 26 Bratislava info@apa.sk http://www.apa.sk/ Ak nie ste oprávneným príjemcom tejto emailovej správy, oznámte to, prosím, neodkladne odosielateľovi emailu. Následne túto emailovú správu vymažte a nepreposielajte ju ďalej. Dovoľujeme si Vás zároveň upozorniť, že neoprávnení príjemcovia emailových správ nemajú právo spracovávať informácie, ktoré sú obsahom tejto emailovej správy. Neautorizovaná distribúcia, modifikácia alebo zverejnenie obsahu tejto emailovej správy je nezákonné a môže viesť k zákonným postihom.

Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia

Predmet:

Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov - odpoveď - 1.časť

Odosielateľ:

info_ppa <info_ppa@apa.sk>

Dátum úkonu:

15. apríl 2020

Dátum doručenia:

15. apríl 2020

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dôvod odmietnutia:

Inštitúcia uviedla, že sprístupnením požadovanej informácie by porušila ochranu osobných údajov.

Dobrý deň prajem, v prílohe si Vám dovoľujeme preposlať odpoveď PPA k Vašej žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. S pozdravom 115 Referát komunikácie Pôdohospodárska platobná agentúra Hraničná 12 815 26 Bratislava info@apa.sk ------------------------------------------------------------------------------------ From: xxxxx xxxxx > Sent: Sunday, March 22, 2020 5:14 PM To: office >; info_ppa > Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Dokumentácia - penzión - Kropil Povinná osoba: Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, Bratislava - Staré Mesto 815 26, office@apa.sk,info@apa.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, sepa@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Žiadosť o NFP s prílohami, monitorovacie správy, protokol z kontroly na mieste, hodnotiace hárky žiadosti a mená hodnotiteľov vo vzťahu k projektu: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1335105&l=sk Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: sepa@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov - odpoveď - 2.časť

Dobrý deň prajem, v prílohe si Vám dovoľujeme preposlať odpoveď PPA k Vašej žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. S pozdravom 115 Referát komunikácie Pôdohospodárska platobná agentúra Hraničná 12 815 26 Bratislava info@apa.sk ------------------------------------------------------------------------------------ From: xxxxx xxxxx > Sent: Sunday, March 22, 2020 5:14 PM To: office >; info_ppa > Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Dokumentácia - penzión - Kropil Povinná osoba: Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, Bratislava - Staré Mesto 815 26, office@apa.sk,info@apa.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, sepa@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Žiadosť o NFP s prílohami, monitorovacie správy, protokol z kontroly na mieste, hodnotiace hárky žiadosti a mená hodnotiteľov vo vzťahu k projektu: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1335105&l=sk Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: sepa@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx