Detail žiadosti

  • Dokumentácia z prieskumu trhu - eBiz
  • Magistrát mesta Bratislava
  • xxxxx xxxxx
  • 9. september 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Dokumentácia z prieskumu trhu - eBiz

Adresát:

ues@bratislava.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

9. september 2016

Dátum odoslania:

9. september 2016

Dátum doručenia:

23. september 2016

Povinná osoba: Magistrát mesta Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava 814 99, ues@bratislava.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, lehu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Dokumentáciu k prieskumu trhu, vrátane zápisu z prieskumu trhu, ponúk všetkých uchádzačov a formulácie oslovenia všetkých uchádzačov vo vzťahu k nasledovnej zmluve: http://www.bratislava.sk/register/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=41146&p1=15322 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: lehu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

211/2000_546/2016_ziadost_odpoved

Odosielateľ:

Milos Vesely <milos.vesely@bratislava.sk>

Dátum úkonu:

23. september 2016

Dátum doručenia:

23. september 2016

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, v prílohe prikladáme informácie. S pozdravom Ing. Miloš Veselý, vedúci oddelenia Oddelenie verejného obstarávania Magistrát hl. mesta SR Bratislavy T: +421 259 356 587, M: +421 903 985 920 E-mail: milos.vesely@bratislava.sk Hlavné mesto SR BratislavaPrimaciálne nám. 1 814 99 Bratislavahttp://www.bratislava.sk/Prosím, zvážte dopad na životné prostredie pred tlačou tohto mailu. / Please consider the environment before printing this email. Informácie obsiahnuté v tejto e-mailovej správe vrátane príloh sú dôverné, sú určené výlučne adresátovi a môžu byť predmetom ochrany osobných, osobnostných práv, obchodného tajomstva, autorských práv a/alebo zákazov vyhotovovania kópií. Za obsah správy zodpovedá výlučne osoba, ktorá správu odoslala. Ak Vám bol tento e-mail doručený omylom, žiadame Vás, aby ste sa zdržali jeho odtajnenia, či jeho použitia pre vlastné potreby, informovali nás o tejto skutočnosti a e-mail následne vymazali.