Detail žiadosti

  • Dokumenty z VO - nám SNP staré
  • Mesto Zvolen
  • xxxxx xxxxx
  • 27. september 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Dokumenty z VO - nám SNP staré

Adresát:

mesto@zvolen.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

27. september 2019

Dátum odoslania:

27. september 2019

Povinná osoba: Mesto Zvolen, Nám. slobody 22, Zvolen 960 01, mesto@zvolen.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, rofox@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Všetky ponuky doručené v nasledovnej súťaži, zápisnicu o vyhodnotení ponúk a správu o zákazke: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/416824 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: rofox@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Potvrdenie žiadosti

Odosielateľ:

Andilová Gabriela <gandilova@zvolen.sk>

Dátum úkonu:

2. október 2019

Dátum doručenia:

2. október 2019

Prílohy:

Dobrý deň, v zmysle §14 ods. 5 zákona o slobodnom prístupe k informáciám Vám oznamujeme prijatie Vašej žiadosti. S pozdravom -- JUDr.Bc.Gabriela Andilová Mesto Zvolen Mestský úrad Zvolen/právne oddelenie Námestie slobody 22 960 01 Zvolen email: gandilova@zvolen.sk tel.: 045/5303226

Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia

Predmet:

Slobodný prístup k informáciám - odpoveď

Odosielateľ:

Andilová Gabriela <gandilova@zvolen.sk>

Dátum úkonu:

8. október 2019

Dátum doručenia:

8. október 2019

Lehota:

15 kalendárnych dní od 8. októbra 2019 — Lehota uplynula 23. októbra 2019.

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Prílohy:

Dobrý deň pán xxxxx xxxxx, v nadväznosti na Vašu žiadosť v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, v ktorej požaduje informácie súvisiace s konkrétnym verejným obstarávaním Vám dávame na vedomie nasledovné: - Jedná sa o zákazku Námestie SNP Zvolen, pešia zóna - III. etapa, 1. a 3. časť - Zakázku zabezpečoval externý verejný obstarávateľ - APJ Consulting, s.r.o. - Všetky podklady zverejnil externý verejný obstarávateľ na Vami zadanej internetovej adrese, v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. v platnom znení. S pozdravom, JUDr.Bc.Gabriela Andilová Mesto Zvolen Mestský úrad Zvolen/právne oddelenie Námestie slobody 22 960 01 Zvolen email: gandilova@zvolen.sk tel.: 045/5303226