Detail žiadosti

  • Dôvody korekcií - OP Konkurencieschopnosť
  • Ministerstvo hospodárstva SR
  • xxxxx xxxxx
  • 6. september 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Dôvody korekcií - OP Konkurencieschopnosť

Adresát:

info@mhsr.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

6. september 2016

Dátum odoslania:

6. september 2016

Dátum doručenia:

6. september 2016

Povinná osoba: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava - Ružinov 827 15, info@mhsr.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, cuge@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Protokoly zdôvodňujúce korekcie u projektov s nasledovnými ITMS kódmi: 25110120561501 25110120561503 25110120561502 25110220008305 25120120030503 25110120344 25120120030 25130120015 25130120013504 25110120414 25110120401 25110120415 25110120443 25110320016 25110120632 25110120393 25110220004 25130120051 25110120674 25110120747 25110120041 25110120318 25110120495 25110120638 25110120574 25110120279 25110320112 25110120371 25110120355 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: cuge@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Dôvody korekcií - OP Konkurencieschopnosť

Odosielateľ:

Dzurjanin Michal <Michal.Dzurjanin@mhsr.sk>

Dátum úkonu:

6. september 2016

Dátum doručenia:

6. september 2016

Dobrý deň, potvrdzujem prijatie Vašej žiadosti. S pozdravom Mgr. Michal Dzurjanin odbor komunikácie | kancelária ministra [Podpis_mail_SK] Mierová 19 | 827 15 Bratislava | Slovenská republika tel.: +421 2 4854 7222 | fax: +421 2 4854 3303 tlacove@mhsr.sk | www.mhsr.sk From: xxxxx xxxxx [mailto:cuge@mail.chcemvediet.sk] Sent: Tuesday, September 06, 2016 3:40 PM To: info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Dôvody korekcií - OP Konkurencieschopnosť Povinná osoba: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava - Ružinov 827 15, info@mhsr.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, cuge@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Protokoly zdôvodňujúce korekcie u projektov s nasledovnými ITMS kódmi: 25110120561501 25110120561503 25110120561502 25110220008305 25120120030503 25110120344 25120120030 25130120015 25130120013504 25110120414 25110120401 25110120415 25110120443 25110320016 25110120632 25110120393 25110220004 25130120051 25110120674 25110120747 25110120041 25110120318 25110120495 25110120638 25110120574 25110120279 25110320112 25110120371 25110120355 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: cuge@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Neúplné sprístupnenie informácie bez vydania rozhodnutia

Predmet:

info194-2016 - odpoveď - 1/4

Odosielateľ:

Dzurjanin Michal <Michal.Dzurjanin@mhsr.sk>

Dátum úkonu:

19. september 2016

Dátum doručenia:

19. september 2016

Lehota:

15 kalendárnych dní od 19. septembra 2016 — Lehota uplynula 4. októbra 2016.

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dôvod odmietnutia:

Inštitúcia uviedla inú príčinu.

Vážený pán xxxxx, na základe Vašej žiadosti, evidovanej pod č. info194-2016, Vám v prílohe posielam požadované protokoly okrem projektov s ITMS kódmi 25110120344 25110120414 25110120401 25110120415 25110120443 25110320016 25110120393 25130120051 25110120371, ktoré Vám nebudú sprístupnené podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona o slobode informácií, pretože požadované informácie sa týkajú prebiehajúcej činnosti orgánov činných v trestnom konaní. V tejto súvislosti bolo vydané rozhodnutie o čiastočnom neposkytnutí požadovaných informácií, ktoré Vám bude doručené poštou. Dokumenty z dôvodu veľkého objemu posielam vo viacerých mailoch. S pozdravom Mgr. Michal Dzurjanin odbor komunikácie | kancelária ministra [Podpis_mail_SK] Mierová 19 | 827 15 Bratislava | Slovenská republika tel.: +421 2 4854 7222 | fax: +421 2 4854 3303 tlacove@mhsr.sk | www.mhsr.sk From: xxxxx xxxxx [mailto:cuge@mail.chcemvediet.sk] Sent: Tuesday, September 06, 2016 3:40 PM To: info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Dôvody korekcií - OP Konkurencieschopnosť Povinná osoba: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava - Ružinov 827 15, info@mhsr.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, cuge@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Protokoly zdôvodňujúce korekcie u projektov s nasledovnými ITMS kódmi: 25110120561501 25110120561503 25110120561502 25110220008305 25120120030503 25110120344 25120120030 25130120015 25130120013504 25110120414 25110120401 25110120415 25110120443 25110320016 25110120632 25110120393 25110220004 25130120051 25110120674 25110120747 25110120041 25110120318 25110120495 25110120638 25110120574 25110120279 25110320112 25110120371 25110120355 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: cuge@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx