Detail žiadosti

  • Dôvody korekcií - OPŽP
  • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
  • xxxxx xxxxx
  • 25. august 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Dôvody korekcií - OPŽP

Adresát:

info@enviro.gov.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

25. august 2016

Dátum odoslania:

25. august 2016

Dátum doručenia:

25. august 2016

Povinná osoba: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava - Staré Mesto 812 35, info@enviro.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, uraz@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Dôvody všetkých korekcií vrátane dokumentácie zahŕňajúcej dôvody korekcií (a nezrovnalosti) k projektom s nasledovnými kódmi ITMS: 24110110012 24140110095 24110110012 24110110073 24110110105 24110110057 24110110163 24160110006 24140110206 24140110114 24120110138 24140110201 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: uraz@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

FW: ŽOI:188/2016/V.,xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx , uraz@mail.chcemvediet.sk dôvody korekcií - OPŽP, žiadosť o sprístupnenie informácií - potvrdenie prevzatia žiadosti.

Odosielateľ:

Info <Info@enviro.gov.sk>

Dátum úkonu:

25. august 2016

Dátum doručenia:

25. august 2016

Potvrdenie prevzatia žiadosti v zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Dobrý deň. Vážený pán xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, e-mail: uraz@mail.chcemvediet.sk . Odbor komunikácie, Kancelárie ministra, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týmto v zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, potvrdzuje dňom 25.08.2016 prijatie Vašej žiadosti v elektronickej forme o sprístupnenie nasledovných informácií - dôvody všetkých korekcií vrátane dokumentácie zahŕňajúcej dôvody korekcií (a nezrovnalosti) k projektom s nasledovnými kódmi ITMS: 24110110012 24140110095 24110110012 24110110073 24110110105 24110110057 24110110163 24160110006 24140110206 24140110114 24120110138 24140110201 Informácie žiadate sprístupniť elektronickou poštou na e-mailovú adresu : uraz@mail.chcemvediet.sk . Žiadosť bude povinná osoba vybavovať v zákonnej lehote a predbežne si nevyžiada žiadne materiálne náklady v súvislosti so sprístupňovaním informácií. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť, že postup podávania žiadosti o sprístupnenie informácií je verejnosti prístupný na elektronickej stránky www.enviro.gov.sk – hlavná stránka – služby a infoservis - sprístupňovanie informácií – postup – žiadosť o sprístupnenie informácií, kde je k dispozícii elektronický formulár, ktorý sme vygenerovali na uľahčenie a zjednodušenie vzájomnej komunikácie žiadateľa o informácie s povinnou osobou. Ak pre prípadnú nepredvídavú technickú poruchu by nebolo možné poslať uvedený elektronický formulár máte možnosť podať žiadosť o sprístupnenie informácií elektronicky aj priamo na e-mailovú adresu : info@enviro.gov.sk S pozdravom JUDr. Ján Vanin, PhD. Odbor komunikácie Kancelária ministra Ministerstvo životného prostredia SR Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 812 35 Bratislava 1 Tel.: 02/5956 2222/2672 Mail: info@enviro.gov.sk Mail: jan.vanin@enviro.gov.sk [cid:image001.png@01D1AAC6.DD6D2820] From: xxxxx xxxxx [mailto:uraz@mail.chcemvediet.sk] Sent: Thursday, August 25, 2016 2:27 PM To: Info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Dôvody korekcií - OPŽP Povinná osoba: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava - Staré Mesto 812 35, info@enviro.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, uraz@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Dôvody všetkých korekcií vrátane dokumentácie zahŕňajúcej dôvody korekcií (a nezrovnalosti) k projektom s nasledovnými kódmi ITMS: 24110110012 24140110095 24110110012 24110110073 24110110105 24110110057 24110110163 24160110006 24140110206 24140110114 24120110138 24140110201 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: uraz@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

FW: ŽOI:188/2016/V.,xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx , uraz@mail.chcemvediet.sk dôvody korekcií - OPŽP, žiadosť o sprístupnenie informácií - odpoveď

Odosielateľ:

Info <Info@enviro.gov.sk>

Dátum úkonu:

7. september 2016

Dátum doručenia:

7. september 2016

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Prílohy:

ZOI_Priloha.zip

Dobrý deň. Vážený pán xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, e-mail: uraz@mail.chcemvediet.sk . Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) bola dňa 25.08.2016 doručená na e-mailovú adresu info@enviro.gov.sk Vaša elektronická žiadosť v zmysle § 14 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov o sprístupnenie nasledovných informácií - dôvody všetkých korekcií vrátane dokumentácie zahŕňajúcej dôvody korekcií (a nezrovnalosti) k projektom s nasledovnými kódmi ITMS:24110110012 24140110095 24110110012 24110110073 24110110105 24110110057 24110110163 24160110006 24140110206 24140110114 24120110138 24140110201 Informácie žiadate sprístupniť elektronickou poštou na e-mailovú adresu : uraz@mail.chcemvediet.sk . Na základe Vašej žiadosti Vám MŽP SR ako povinná sprístupňuje v prílohe tejto elektronickej pošty (v prehľadovej tabuľke) dôvody korekcií vrátane dokumentácie zahŕňajúcej dôvody korekcií (a nezrovnalosti) za nezrovnalosti, ktoré sú už vysporiadané. Ostatné nezrovnalosti, ktoré sa v tabuľke nenachádzajú neboli ešte ukončené a nachádzajú sa vo fáze vymáhania a v prípade, že budú vysporiadané budú v plnom rozsahu pripravené k zverejneniu. Odpoveď na Vašu žiadosť o informácie bola spracovaná na základe podkladov predložených Sekciou environmentálnych programov a projektov MŽP SR – riadiacim orgánom OPŽP a podľa Vášho návrhu v žiadosti o sprístupnenie informácií Vám ju posielame elektronickou poštou na Vami uvedenú e-mailovú adresu : uraz@mail.chcemvediet.sk . Záverom si Vás dovoľujeme požiadať o potvrdenie prevzatia tejto elektronickej pošty. S pozdravom JUDr. Ján Vanin, PhD. Odbor komunikácie Kancelária ministra Ministerstvo životného prostredia SR Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 812 35 Bratislava 1 Tel.: 02/5956 2222/2672 Mail: info@enviro.gov.sk Mail: jan.vanin@enviro.gov.sk [cid:image001.png@01D1AAC6.DD6D2820] From: Info Sent: Thursday, August 25, 2016 2:53 PM To: 'uraz@mail.chcemvediet.sk' Cc: petra.matasovska@enviro.gov.sk; 'jan.vanin@enviro.gov.sk' Subject: FW: ŽOI:188/2016/V.,xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx , uraz@mail.chcemvediet.sk dôvody korekcií - OPŽP, žiadosť o sprístupnenie informácií - potvrdenie prevzatia žiadosti. Potvrdenie prevzatia žiadosti v zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Dobrý deň. Vážený pán xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, e-mail: uraz@mail.chcemvediet.sk . Odbor komunikácie, Kancelárie ministra, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týmto v zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, potvrdzuje dňom 25.08.2016 prijatie Vašej žiadosti v elektronickej forme o sprístupnenie nasledovných informácií - dôvody všetkých korekcií vrátane dokumentácie zahŕňajúcej dôvody korekcií (a nezrovnalosti) k projektom s nasledovnými kódmi ITMS: 24110110012 24140110095 24110110012 24110110073 24110110105 24110110057 24110110163 24160110006 24140110206 24140110114 24120110138 24140110201 Informácie žiadate sprístupniť elektronickou poštou na e-mailovú adresu : uraz@mail.chcemvediet.sk . Žiadosť bude povinná osoba vybavovať v zákonnej lehote a predbežne si nevyžiada žiadne materiálne náklady v súvislosti so sprístupňovaním informácií. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť, že postup podávania žiadosti o sprístupnenie informácií je verejnosti prístupný na elektronickej stránky www.enviro.gov.sk – hlavná stránka – služby a infoservis - sprístupňovanie informácií – postup – žiadosť o sprístupnenie informácií, kde je k dispozícii elektronický formulár, ktorý sme vygenerovali na uľahčenie a zjednodušenie vzájomnej komunikácie žiadateľa o informácie s povinnou osobou. Ak pre prípadnú nepredvídavú technickú poruchu by nebolo možné poslať uvedený elektronický formulár máte možnosť podať žiadosť o sprístupnenie informácií elektronicky aj priamo na e-mailovú adresu : info@enviro.gov.sk S pozdravom JUDr. Ján Vanin, PhD. Odbor komunikácie Kancelária ministra Ministerstvo životného prostredia SR Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 812 35 Bratislava 1 Tel.: 02/5956 2222/2672 Mail: info@enviro.gov.sk Mail: jan.vanin@enviro.gov.sk [cid:image001.png@01D1AAC6.DD6D2820] From: xxxxx xxxxx [mailto:uraz@mail.chcemvediet.sk] Sent: Thursday, August 25, 2016 2:27 PM To: Info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Dôvody korekcií - OPŽP Povinná osoba: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava - Staré Mesto 812 35, info@enviro.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, uraz@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Dôvody všetkých korekcií vrátane dokumentácie zahŕňajúcej dôvody korekcií (a nezrovnalosti) k projektom s nasledovnými kódmi ITMS: 24110110012 24140110095 24110110012 24110110073 24110110105 24110110057 24110110163 24160110006 24140110206 24140110114 24120110138 24140110201 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: uraz@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx