Detail žiadosti

  • info o zmluve
  • Obec Červeník
  • xxxxx xxxxx
  • 9. marec 2020
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: info o zmluve

Adresát:

cervenik@cervenik.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

9. marec 2020

Dátum odoslania:

9. marec 2020

Dátum doručenia:

9. marec 2020

Povinná osoba: Obec xxxxx, Kalinčiakova 26, xxxxx xxxxx, xxxxx@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, ajas@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: - bod 5,4 v zmluve o dielo hovorí o dodatku ktorý sa vypracuje ak sa predĺži výstavba športovej haly, poprosil by som si ten dodatok - poprosil by som si aktualizovaný zoznam subdodávateľov na stavbe haly - bod 5,3 hovorí o zmluvnej pokute pri nedodržaní dátumu odovzdania diela, nie je však jasná cena, hovorí zmluva teda o 100 eurách alebo 50 eurách? - zmluva bod 6,19, poprosil by som si správu, kde obec stavebná firma informovala o vzniku udalosti, ktorá spôsobila meškanie stavby Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: ajas@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: info o zmluve

Odosielateľ:

OcÚ Červeník <cervenik@cervenik.sk>

Dátum úkonu:

9. marec 2020

Dátum doručenia:

9. marec 2020

Potvrdzujem prijatie infožiadosti. From: xxxxx xxxxx [mailto:ajas@mail.chcemvediet.sk] Sent: Monday, March 9, 2020 1:58 PM To: xxxxx@xxxxx.sk Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: info o zmluve Povinná osoba: Obec xxxxx, Kalinčiakova 26, xxxxx xxxxx, xxxxx@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, ajas@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: - bod 5,4 v zmluve o dielo hovorí o dodatku ktorý sa vypracuje ak sa predĺži výstavba športovej haly, poprosil by som si ten dodatok - poprosil by som si aktualizovaný zoznam subdodávateľov na stavbe haly - bod 5,3 hovorí o zmluvnej pokute pri nedodržaní dátumu odovzdania diela, nie je však jasná cena, hovorí zmluva teda o 100 eurách alebo 50 eurách? - zmluva bod 6,19, poprosil by som si správu, kde obec stavebná firma informovala o vzniku udalosti, ktorá spôsobila meškanie stavby Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: ajas@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Rozhodnutie o nesprístupnení informácie

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: info o zmluve

Odosielateľ:

OcÚ Červeník <cervenik@cervenik.sk>

Dátum úkonu:

9. marec 2020

Dátum doručenia:

19. marec 2020

Lehota:

15 kalendárnych dní od 19. marca 2020 — Lehota uplynula 3. apríla 2020.

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Prílohy:

Dobrý deň, V prílohe Vám posielam odpoveď. S pozdravom, Babicová From: xxxxx xxxxx [mailto:ajas@mail.chcemvediet.sk] Sent: Monday, March 9, 2020 1:58 PM To: xxxxx@xxxxx.sk Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: info o zmluve Povinná osoba: Obec xxxxx, Kalinčiakova 26, xxxxx xxxxx, xxxxx@xxxxx.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, ajas@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: - bod 5,4 v zmluve o dielo hovorí o dodatku ktorý sa vypracuje ak sa predĺži výstavba športovej haly, poprosil by som si ten dodatok - poprosil by som si aktualizovaný zoznam subdodávateľov na stavbe haly - bod 5,3 hovorí o zmluvnej pokute pri nedodržaní dátumu odovzdania diela, nie je však jasná cena, hovorí zmluva teda o 100 eurách alebo 50 eurách? - zmluva bod 6,19, poprosil by som si správu, kde obec stavebná firma informovala o vzniku udalosti, ktorá spôsobila meškanie stavby Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: ajas@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx