Detail žiadosti

  • Informácie k súdnym sporom
  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • xxxxx xxxxx
  • 6. september 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Informácie k súdnym sporom

Adresát:

info@mindop.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

6. september 2019

Dátum odoslania:

6. september 2019

Povinná osoba: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. slobody 6, Bratislava - Staré Mesto 810 05, info@mindop.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, zado@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zverejnenie údajov, koľko pracovno-právnych súdnych sporov prehralo ministerstvo dopravy v roku 2018 a akú celkovú sumu muselo v týchto sporoch zaplatiť. Zároveň sa chcem spýtať, či sa v rozpočte ministerstva dopravy nachádza položka "súdne spory a ich náhrady". Pokiaľ áno, akú sumu malo ministerstvo v tejto položke vyčlenenú minulý rok? Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: zado@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Informácie k súdnym sporom

Odosielateľ:

Info <info@doprava.gov.sk>

Dátum úkonu:

6. september 2019

Dátum doručenia:

6. september 2019

Dobrý deň, potvrdzujeme prijatie Vašej žiadosti. S pozdravom Odbor komunikácie [cid:image004.png@01D264E8.880F73B0] Námestie slobody 6 | 810 05 Bratislava | Slovenská republika info@mindop.sk | www.mindop.sk From: xxxxx xxxxx Sent: Friday, September 6, 2019 11:08 AM To: Info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Informácie k súdnym sporom Povinná osoba: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. slobody 6, Bratislava - Staré Mesto 810 05, info@mindop.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, zado@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zverejnenie údajov, koľko pracovno-právnych súdnych sporov prehralo ministerstvo dopravy v roku 2018 a akú celkovú sumu muselo v týchto sporoch zaplatiť. Zároveň sa chcem spýtať, či sa v rozpočte ministerstva dopravy nachádza položka "súdne spory a ich náhrady". Pokiaľ áno, akú sumu malo ministerstvo v tejto položke vyčlenenú minulý rok? Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: zado@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Sprístupnenie informácie

Odosielateľ:

Info <info@doprava.gov.sk>

Dátum úkonu:

16. september 2019

Dátum doručenia:

18. september 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, dňa 06.09.2019 sme na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) obdržali Vašu žiadosť o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorej sprístupnenie nájdete v prílohe tohto e-mailu. S pozdravom Odbor komunikácie [cid:image004.png@01D264E8.880F73B0] Námestie slobody 6 | 810 05 Bratislava | Slovenská republika info@mindop.sk | www.mindop.sk From: xxxxx xxxxx Sent: Friday, September 6, 2019 11:08 AM To: Info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Informácie k súdnym sporom Povinná osoba: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. slobody 6, Bratislava - Staré Mesto 810 05, info@mindop.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, zado@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zverejnenie údajov, koľko pracovno-právnych súdnych sporov prehralo ministerstvo dopravy v roku 2018 a akú celkovú sumu muselo v týchto sporoch zaplatiť. Zároveň sa chcem spýtať, či sa v rozpočte ministerstva dopravy nachádza položka "súdne spory a ich náhrady". Pokiaľ áno, akú sumu malo ministerstvo v tejto položke vyčlenenú minulý rok? Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: zado@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx