Detail žiadosti

  • Informácie k súdnym sporom
  • Ministerstvo obrany SR
  • xxxxx xxxxx
  • 6. september 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Informácie k súdnym sporom

Adresát:

info@mod.gov.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

6. september 2019

Dátum odoslania:

6. september 2019

Povinná osoba: Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava - Nové Mesto 832 47, info@mod.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, nihi@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zverejnenie údajov, koľko pracovno-právnych súdnych sporov prehralo ministerstvo obrany v roku 2018 a akú celkovú sumu muselo v týchto sporoch zaplatiť. Zároveň sa chcem spýtať, či sa v rozpočte ministerstva obrany nachádza položka "súdne spory a ich náhrady". Pokiaľ áno, akú sumu malo ministerstvo v tejto položke vyčlenenú minulý rok? Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: nihi@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

[MO SR VEREJNE] RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Informácie k súdnym sporom

Odosielateľ:

LAPOSOVA Sona <Sona.LAPOSOVA@mod.gov.sk>

Dátum úkonu:

6. september 2019

Dátum doručenia:

6. september 2019

Stupeň klasifikácie správy/Classification: MOSR VEREJNÉ/MOSR PUBLIC Informácie o klasifikácii údajov nájdete na stránke http://infosec.mil.sk/Pages/oznacovaniesprav.aspx Information about data classification can be found on web page http://infosec.mil.sk/Pages/labelling.aspx ________________________________ Dobrý deň, potvrdzujem prijatie žiadosti o informácie. S pozdravom PhDr. Soňa Lapošová sekretariát │ Kancelária ministra obrany SR [cid:image001.jpg@01D1CE23.3C7D8010] Kutuzovova 8 │ 832 47 Bratislava │ Slovenská republika tel.: +421 960 313 073 sona.laposova@mod.gov.sk │ www.mosr.sk From: xxxxx xxxxx [mailto:nihi@mail.chcemvediet.sk] Sent: Friday, September 6, 2019 11:13 AM To: VEREJNOST Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Informácie k súdnym sporom Povinná osoba: Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava - Nové Mesto 832 47, info@mod.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, nihi@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zverejnenie údajov, koľko pracovno-právnych súdnych sporov prehralo ministerstvo obrany v roku 2018 a akú celkovú sumu muselo v týchto sporoch zaplatiť. Zároveň sa chcem spýtať, či sa v rozpočte ministerstva obrany nachádza položka "súdne spory a ich náhrady". Pokiaľ áno, akú sumu malo ministerstvo v tejto položke vyčlenenú minulý rok? Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: nihi@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

[MO SR VEREJNE] Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z. z.: Informácie k súdnym sporom - odpoveď, rozhodnutie

Odosielateľ:

LACUSKOVA Ivana <Ivana.LACUSKOVA@mod.gov.sk>

Dátum úkonu:

18. september 2019

Dátum doručenia:

18. september 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Stupeň klasifikácie správy/Classification: MOSR VEREJNÉ/MOSR PUBLIC Informácie o klasifikácii údajov nájdete na stránke http://infosec.mil.sk/Pages/oznacovaniesprav.aspx Information about data classification can be found on web page http://infosec.mil.sk/Pages/labelling.aspx ________________________________ Príjemný dobrý deň prajem pán xxxxx, v nadväznosti na Vašu „Žiadosť v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám 211/2000 Z. z.“ zo 6. septembra 2019, ktorá bola povinnej osobe doručená 6. septembra 2019, a je vedená v centrálnej evidencii žiadostí pod č. KaMO/K-32/16-109, a prostredníctvom ktorej ste požiadali o sprístupnenie Vami požadovaných informácií prostredníctvom emailu na emailovú adresu: nihi@mail.chcemvediet.sk, si Vám dovoľujeme zaslať predmetný email a zároveň Vám oznámiť, že dané Vám tiež bolo zaslané aj poštou na adresu: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx. S pozdravom Mgr. Ivana LACUŠKOVÁ generálny štátny radca │Oddelenie súdneho zastupovania │Odbor právneho zastupovania │Sekcia legislatívy a práva [cid:image001.jpg@01D1C0B7.8A44AE00] Kutuzovova 8 │ 832 47 Bratislava │ Slovenská republika tel.: +421 960 312 913 │ fax: +421 960 312 582 ivana.lacuskova@mod.gov.sk