Detail žiadosti

  • Informácie k súdnym sporom
  • Ministerstvo kultúry SR
  • xxxxx xxxxx
  • 6. september 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Informácie k súdnym sporom

Adresát:

info@culture.gov.sk   Otvorený

mksr@culture.gov.sk   Odmietnutý email

Dátum úkonu:

6. september 2019

Dátum odoslania:

6. september 2019

Povinná osoba: Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, Bratislava - Staré Mesto 813 31, mksr@culture.gov.sk,info@culture.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, fygy@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Zverejnenie údajov, koľko pracovno-právnych súdnych sporov prehralo ministerstvo kultúry v roku 2018 a akú celkovú sumu muselo v týchto sporoch zaplatiť. Zároveň sa chcem spýtať, či sa v rozpočte ministerstva kultúry nachádza položka "súdne spory a ich náhrady". Pokiaľ áno, akú sumu malo ministerstvo v tejto položke vyčlenenú minulý rok? Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: fygy@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Žiadosť o poskytnutie informácií - sprístupnenie

Odosielateľ:

Bednarikova Eva <eva.bednarikova@culture.gov.sk>

Dátum úkonu:

13. september 2019

Dátum doručenia:

13. september 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Vážený pán xxxxx xxxxx, v prílohe Vám sprístupňujeme žiadané informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v zákonom stanovenej lehote. S pozdravom PhDr. Eva Bednáriková, CSc. kancelária generálneho tajomníka služobného úradu [cid:image001.png@01D29BF1.7E0758C0] Nám. SNP č. 33 | 813 31 Bratislava | Slovenská republika tel.: +421 2 20 482 216 | eva.bednarikova@culture.gov.sk | www.culture.gov.sk