Detail žiadosti

  • IOMO - Počet podaní 3
  • Slovenská pošta, a.s.,
  • xxxxx xxxxx
  • 23. september 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: IOMO - Počet podaní 3

Adresát:

zakaznickyservis@slposta.sk   Otvorený

infozakon@slposta.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

23. september 2019

Dátum odoslania:

23. september 2019

Povinná osoba: Slovenská pošta, a.s.,, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99, zakaznickyservis@slposta.sk, infozakon@slposta.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, zuna@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Počet podaní v rámci projektu Integrované obslužné miesto občana za pošty v rámci celej SR, jednotlivo podľa typu služby, jednotlivo po mesiacoch - v rovnakej forme, ako pri žiadosti zaslanej 12.1.2018 - za všetky dostupné mesiace Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: zuna@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

INFO: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: IOMO - Počet podaní 3

Odosielateľ:

Pôbišová Jana <pobisova.jana@slposta.sk>

Dátum úkonu:

23. september 2019

Dátum doručenia:

23. september 2019

Dobrý deň, ďakujeme za Váš email. Vaša žiadosť bola zaevidovaná. Odpoveď Vám zašleme podľa Vašich požiadaviek v zákonnej lehote. S pozdravom, Jana Pôbišová vedúca komunikačného tímu [logo-SP-do-podpisu] From: xxxxx xxxxx [mailto:zuna@mail.chcemvediet.sk] Sent: Monday, September 23, 2019 9:20 AM To: Zakaznicky Servis; INFOZÁKON Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: IOMO - Počet podaní 3 Povinná osoba: Slovenská pošta, a.s.,, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99, zakaznickyservis@slposta.sk, infozakon@slposta.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, zuna@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Počet podaní v rámci projektu Integrované obslužné miesto občana za pošty v rámci celej SR, jednotlivo podľa typu služby, jednotlivo po mesiacoch - v rovnakej forme, ako pri žiadosti zaslanej 12.1.2018 - za všetky dostupné mesiace Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: zuna@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx Upozornenie: Táto správa elektronickej pošty je určená výlučne jej adresátovi. Informácie a údaje, ktoré sú v nej uvedené, alebo ktoré sú obsiahnuté v jej priložených súboroch, môžu byť informáciami alebo údajmi chránenými podľa platných právnych predpisov v Slovenskej republike. V prípade, ak nie ste určený ako prijímateľ tejto správy elektronickej pošty alebo jeho oprávnený zástupca, upozorňujeme Vás, že informácie a údaje v nej uvedené nie ste oprávnený spracúvať, ani ich sprístupniť alebo poskytnúť tretej osobe alebo ich zverejniť. Ak ste nedopatrením prijali alebo zachytili túto správu elektronickej pošty, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste ju zaslali späť na elektronickú adresu jej odosielateľa a aby ste následne ju vrátane všetkých kópii vymazali z Vášho počítača a z Vašej schránky elektronickej pošty a zničili všetky jej výtlačky. Táto správa elektronickej pošty bola pred jej odoslaním skontrolovaná antivírovým systémom. Napriek tomu Vám ju odporúčame skontrolovať z dôvodu možnej infiltrácie počítačovými vírusmi počas jej elektronického prenosu. Slovenská pošta, a.s., nezodpovedá za infiltráciu tejto správy elektronickej pošty počítačovými vírusmi .

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

ODPOVED: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: IOMO - Počet podaní 3

Odosielateľ:

Pôbišová Jana <pobisova.jana@slposta.sk>

Dátum úkonu:

25. september 2019

Dátum doručenia:

25. september 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, v prílohe Vám posielame odpoveď, sprístupnené informácie (aj prílohu), podľa zákona o slobode informácií (z.č. 211/2000 Z.z.) S pozdravom, Jana Pôbišová vedúca komunikačného tímu [logo-SP-do-podpisu] From: xxxxx xxxxx [mailto:zuna@mail.chcemvediet.sk] Sent: Monday, September 23, 2019 9:20 AM To: Zakaznicky Servis; INFOZÁKON Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: IOMO - Počet podaní 3 Povinná osoba: Slovenská pošta, a.s.,, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99, zakaznickyservis@slposta.sk, infozakon@slposta.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, zuna@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Počet podaní v rámci projektu Integrované obslužné miesto občana za pošty v rámci celej SR, jednotlivo podľa typu služby, jednotlivo po mesiacoch - v rovnakej forme, ako pri žiadosti zaslanej 12.1.2018 - za všetky dostupné mesiace Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: zuna@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx Upozornenie: Táto správa elektronickej pošty je určená výlučne jej adresátovi. Informácie a údaje, ktoré sú v nej uvedené, alebo ktoré sú obsiahnuté v jej priložených súboroch, môžu byť informáciami alebo údajmi chránenými podľa platných právnych predpisov v Slovenskej republike. V prípade, ak nie ste určený ako prijímateľ tejto správy elektronickej pošty alebo jeho oprávnený zástupca, upozorňujeme Vás, že informácie a údaje v nej uvedené nie ste oprávnený spracúvať, ani ich sprístupniť alebo poskytnúť tretej osobe alebo ich zverejniť. Ak ste nedopatrením prijali alebo zachytili túto správu elektronickej pošty, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste ju zaslali späť na elektronickú adresu jej odosielateľa a aby ste následne ju vrátane všetkých kópii vymazali z Vášho počítača a z Vašej schránky elektronickej pošty a zničili všetky jej výtlačky. Táto správa elektronickej pošty bola pred jej odoslaním skontrolovaná antivírovým systémom. Napriek tomu Vám ju odporúčame skontrolovať z dôvodu možnej infiltrácie počítačovými vírusmi počas jej elektronického prenosu. Slovenská pošta, a.s., nezodpovedá za infiltráciu tejto správy elektronickej pošty počítačovými vírusmi .