Detail žiadosti

  • KaHR111DM-0901-010/2010
  • Slovenská inovačná a energetická agentúra
  • xxxxx xxxxx
  • 10. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: KaHR111DM-0901-010/2010

Adresát:

office@siea.gov.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

10. október 2019

Dátum odoslania:

10. október 2019

Povinná osoba: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, Bratislava - Ružinov 827 99, office@siea.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, fili@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1) Kópiu kúpnej zmluvy (a všetky jej dodatky) medzi žiadateľom Bystrina SK a predávajúcim Fragrance, s.r.o., ktoré sú prílohou projektu úspešného žiadateľa Bystrina SK KaHR111DM-0901-010/2010 2) Všetky faktúry súvisiace s kúpnou zmluvou (a jej prípadnými dodatkami) medzi prijímateľom NFP a predávajúcim Fragrance, s.r.o. Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: fili@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Žiadosť o sprístupnenie informácií

Odosielateľ:

Skvarka Roman <roman.skvarka@siea.gov.sk>

Dátum úkonu:

21. október 2019

Dátum doručenia:

21. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, V súvislosti s Vašou žiadosťou o sprístupnenie informácií, doručenou dňa 10.10.2019, Vám v prílohe tohto e- mailu posielam rozhodnutie o nesprístupnení informácií v časti osobných údajov a prejavov osobnosti, a súčasne aj požadované informácie (s výnimkou nesprístupnených informácií). S pozdravom Mgr. Roman Škvarka riaditeľ Odboru právnej podpory Sekcia financovania a správy Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27 827 99 Bratislava Tel.: +421 2 58 248 240, 0905 389 733 E-mail: roman.skvarka@siea.gov.sk www.siea.sk Bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU Poradenské centrá: Bratislava - Trenčín - Banská Bystrica - Košice Bezplatná linka: 0800 199 399 www.zitenergiou.sk Myslite na životné prostredie pred vytlačením tohto e-mailu [loga_siea]