Detail žiadosti

  • kolaudácia vnútrozávodné vlečky 3
  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • xxxxx xxxxx
  • 10. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: kolaudácia vnútrozávodné vlečky 3

Adresát:

info@mindop.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

10. október 2019

Dátum odoslania:

10. október 2019

Povinná osoba: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. slobody 6, Bratislava - Staré Mesto 810 05, info@mindop.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, kece@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1) kedy sa začalo kolaudačné konanie na stavbu dráhy SO 670/1-03 Vnútrozávodné vlečky - 3. časť, zrealizovaná v rámci zmeny stavby pred jej dokončením „Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba"? 2) Ako a kedy ministerstvo dopravy (ako špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh) rozhodol o predmetnej stavbe dráhy SO 670/1-03 Vnútrozávodné vlečky - 3. časť? 3) Aký subjekt poskytol ministerstvu dopravy (ako špeciálnemu stavebnému úradu) dokumentáciu k priebehovým prácam k predmetnej stavbe? 4) Boli odo dňa podania návrhu na kolaudačné konanie nedostatky zo strany dodávateľa alebo zhotoviteľa? (Ak áno, o aké nedostatky išlo a ako sa zo strany dotazovaných vyriešili)? 5) Kto presne (meno, zaradenie) vykonával stavebný dozor pri stavbe dráhy SO 670/1-03? Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: kece@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: kolaudácia vnútrozávodné vlečky 3

Odosielateľ:

Info <info@doprava.gov.sk>

Dátum úkonu:

10. október 2019

Dátum doručenia:

10. október 2019

Dobrý deň, Vaša žiadosť o informácie bola prijatá a odpoveď Vám bude zaslaná v zákonnej lehote. S pozdravom, odbor komunikácie| oddelenie pre komunikáciu s verejnosťou [cid:image004.png@01D264E8.880F73B0] Námestie slobody 6 | 810 05 Bratislava | Slovenská republika obcan@mindop.sk | www.mindop.sk From: xxxxx xxxxx [mailto:kece@mail.chcemvediet.sk] Sent: Thursday, October 10, 2019 10:43 AM To: Info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: kolaudácia vnútrozávodné vlečky 3 Povinná osoba: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. slobody 6, Bratislava - Staré Mesto 810 05, info@mindop.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, kece@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1) kedy sa začalo kolaudačné konanie na stavbu dráhy SO 670/1-03 Vnútrozávodné vlečky - 3. časť, zrealizovaná v rámci zmeny stavby pred jej dokončením „Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba"? 2) Ako a kedy ministerstvo dopravy (ako špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh) rozhodol o predmetnej stavbe dráhy SO 670/1-03 Vnútrozávodné vlečky - 3. časť? 3) Aký subjekt poskytol ministerstvu dopravy (ako špeciálnemu stavebnému úradu) dokumentáciu k priebehovým prácam k predmetnej stavbe? 4) Boli odo dňa podania návrhu na kolaudačné konanie nedostatky zo strany dodávateľa alebo zhotoviteľa? (Ak áno, o aké nedostatky išlo a ako sa zo strany dotazovaných vyriešili)? 5) Kto presne (meno, zaradenie) vykonával stavebný dozor pri stavbe dráhy SO 670/1-03? Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: kece@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Sprístupnenie informácie

Odosielateľ:

Info <info@doprava.gov.sk>

Dátum úkonu:

22. október 2019

Dátum doručenia:

22. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, dňa 10.10.2019 sme na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) obdržali Vašu žiadosť o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorej sprístupnenie nájdete v prílohe tohto e-mailu. S pozdravom Odbor komunikácie [cid:image004.png@01D264E8.880F73B0] Námestie slobody 6 | 810 05 Bratislava | Slovenská republika info@mindop.sk | www.mindop.sk From: xxxxx xxxxx Sent: Thursday, October 10, 2019 10:43 AM To: Info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: kolaudácia vnútrozávodné vlečky 3 Povinná osoba: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. slobody 6, Bratislava - Staré Mesto 810 05, info@mindop.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, kece@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1) kedy sa začalo kolaudačné konanie na stavbu dráhy SO 670/1-03 Vnútrozávodné vlečky - 3. časť, zrealizovaná v rámci zmeny stavby pred jej dokončením „Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba"? 2) Ako a kedy ministerstvo dopravy (ako špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh) rozhodol o predmetnej stavbe dráhy SO 670/1-03 Vnútrozávodné vlečky - 3. časť? 3) Aký subjekt poskytol ministerstvu dopravy (ako špeciálnemu stavebnému úradu) dokumentáciu k priebehovým prácam k predmetnej stavbe? 4) Boli odo dňa podania návrhu na kolaudačné konanie nedostatky zo strany dodávateľa alebo zhotoviteľa? (Ak áno, o aké nedostatky išlo a ako sa zo strany dotazovaných vyriešili)? 5) Kto presne (meno, zaradenie) vykonával stavebný dozor pri stavbe dráhy SO 670/1-03? Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: kece@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx