Detail žiadosti

  • kolaudačné konanie Mochovce
  • Úrad jadrového dozoru SR
  • xxxxx xxxxx
  • 9. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: kolaudačné konanie Mochovce

Adresát:

info@ujd.gov.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

9. október 2019

Dátum odoslania:

9. október 2019

Povinná osoba: Úrad jadrového dozoru SR, Bajkalská 27, Bratislava - Ružinov 820 07, info@ujd.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, neme@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1) Môžu byť v rámci kolaudačného konania 3 a 4 bloku JE Mochovce predložené listiny nevypracované dodávateľom konkrétnych prác, ale vypracované externou spoločnosťou? V akom prípade? 2) Musia byť do kolaudačného konania 3 a 4 bloku JE Mochovce predložené iba originálne listiny, prípadne úradné osvedčené kópie? 3) Aký subjekt môže vypracovať listiny (dokumenty priebehových prác) jednotlivých dodávateľov, aby ich ÚJD akceptoval v rámci kolaudačného konania 3 a 4 bloku JE Mochovce? 4) Kedy sa začalo kolaudačné konanie 3 a 4 bloku JE Mochovce? Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: neme@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Potvrdenie žiadosti o informácie

Odosielateľ:

Regina.Hauskrechtova@ujd.gov.sk

Dátum úkonu:

9. október 2019

Dátum doručenia:

9. október 2019

Prílohy:

Dobrý deň pani xxxxx, potvrdzujem prijatie Vašej žiadosti o informácie. S pozdravom Regina Hauskrechtová Kancelária úradu (Embedded image moved to file: pic18662.gif) Bajkalská 27, P. O. Box 24, 820 07 Bratislava 27 Tel: +421 2 5822 1125 Fax: +421 2 5822 1166 E-mail: regina.hauskrechtova@ujd.gov.sk Od: "xxxxx xxxxx" Užívateľovi: info@ujd.gov.sk Dátum: 09. 10. 2019 09:50 Predmet: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: kolaudačné konanie Mochovce Povinná osoba: Úrad jadrového dozoru SR, Bajkalská 27, Bratislava - Ružinov 820 07, info@ujd.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, neme@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: 1) Môžu byť v rámci kolaudačného konania 3 a 4 bloku JE Mochovce predložené listiny nevypracované dodávateľom konkrétnych prác, ale vypracované externou spoločnosťou? V akom prípade? 2) Musia byť do kolaudačného konania 3 a 4 bloku JE Mochovce predložené iba originálne listiny, prípadne úradné osvedčené kópie? 3) Aký subjekt môže vypracovať listiny (dokumenty priebehových prác) jednotlivých dodávateľov, aby ich ÚJD akceptoval v rámci kolaudačného konania 3 a 4 bloku JE Mochovce? 4) Kedy sa začalo kolaudačné konanie 3 a 4 bloku JE Mochovce? Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: neme@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Odpoveď na "Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: kolaudačné konanie Mochovce"

Odosielateľ:

Miriam.Vachova@ujd.gov.sk

Dátum úkonu:

16. október 2019

Dátum doručenia:

16. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

(See attached file: infoziadost_odpoved_15okt2019.docx) Vážená pani xxxxx, Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) ako povinnej osobe podľa §2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov bola dňa 9. októbra 2019 doručená prostredníctvom e-mailovej adresy info@ujd.gov.sk Vaša žiadosť o sprístupnenie informácií. Po preskúmaní Vašej žiadosti Vám ÚJD SR ako povinná osoba podľa §18 ods. 1 zákona o slobode informácií poskytuje požadované informácie, ktoré Vám budú v zmysle Vašej žiadosti odoslané na e-mailovú adresu neme@mail.chcemvediet.sk. Informácie, ktoré požadujete sú uvedené v prílohe tejto správy. S pozdravom Mgr. Miriam Vachová riaditeľka kancelárie úradu (Embedded image moved to file: pic12717.gif) Bajkalská 27, 820 07 Bratislava Tel: +421 2 5822 1138 / Mob: +421 918 468 336 Fax: +421 2 5822 1166 E-mail: miriam.vachova@ujd.gov.sk