Detail žiadosti

  • Korekcie ROP 2007 - 2013
  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  • xxxxx xxxxx
  • 6. september 2016
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Korekcie ROP 2007 - 2013

Adresát:

info@land.gov.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

6. september 2016

Dátum odoslania:

6. september 2016

Dátum doručenia:

6. september 2016

Povinná osoba: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava - Staré Mesto 812 66, info@land.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, kujo@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Ďakujem za odpoveď na predchádzajúcu žiadosť. Ospravedlňujem sa za chýbajúcu položku - chcel by som požiadať o dôvody aj k nezrovnalosti č. N21400951, projekt kasárne - kulturpark Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: kujo@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Korekcie ROP 2007 - 2013

Odosielateľ:

Info <info@land.gov.sk>

Dátum úkonu:

6. september 2016

Dátum doručenia:

6. september 2016

Dobrý deň, týmto potvrdzujeme prijatie Vašej žiadosti zo dňa 06.09.2016. Vybavená bude v zákonom stanovenej lehote. S pozdravom JUDr. Marek Molitoris Štátny radca |Odbor komunikácie a marketingu |Kancelária ministra [email] Dobrovičova 12 |812 66 Bratislava | Slovenská republika tel.: +421 2 5926 6310 | info@land.gov.sk marek.molitoris@land.gov.sk| www.mpsr.sk | http://facebook.com/minagri.sr From: xxxxx xxxxx [mailto:kujo@mail.chcemvediet.sk] Sent: Tuesday, September 06, 2016 2:34 PM To: Info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Korekcie ROP 2007 - 2013 Povinná osoba: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava - Staré Mesto 812 66, info@land.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, kujo@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Ďakujem za odpoveď na predchádzajúcu žiadosť. Ospravedlňujem sa za chýbajúcu položku - chcel by som požiadať o dôvody aj k nezrovnalosti č. N21400951, projekt kasárne - kulturpark Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: kujo@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám – odpoveď

Odosielateľ:

Info <info@land.gov.sk>

Dátum úkonu:

14. september 2016

Dátum doručenia:

14. september 2016

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

VEC: Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám – odpoveď Vážený pán xxxxx, v zmysle platného organizačného poriadku MPRV SR, čl. 21, ods. 6, bod 6.24 bola Vaša žiadosť o sprístupnenie informácií postúpená Kancelárii ministra, Odboru komunikácie a marketingu, ktorý je podľa uvedeného poriadku príslušný vybavovať žiadosti o sprístupnenie informácií. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že podľa ust. § 18 ods. 1 v spojení s ust. § 16 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií), týmto vyhovujeme Vašej žiadosti o sprístupnenie informácií, doručenej Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 06.09.2016 a zaevidovanej v našej evidencii žiadostí o sprístupnenie informácií pod č. 22848/2016. Odpoveď: V prílohe tohto mailu Vám zasielame scan správy o zistenej nezrovnalosti. S pozdravom JUDr. Marek Molitoris Štátny radca |Odbor komunikácie a marketingu |Kancelária ministra [email] Dobrovičova 12 |812 66 Bratislava | Slovenská republika tel.: +421 2 5926 6310 | info@land.gov.sk marek.molitoris@land.gov.sk| www.mpsr.sk | http://facebook.com/minagri.sr From: xxxxx xxxxx [mailto:kujo@mail.chcemvediet.sk] Sent: Tuesday, September 06, 2016 2:34 PM To: Info Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Korekcie ROP 2007 - 2013 Povinná osoba: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava - Staré Mesto 812 66, info@land.gov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, kujo@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Ďakujem za odpoveď na predchádzajúcu žiadosť. Ospravedlňujem sa za chýbajúcu položku - chcel by som požiadať o dôvody aj k nezrovnalosti č. N21400951, projekt kasárne - kulturpark Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: kujo@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx