Detail žiadosti

  • látka thiram
  • Okresný úrad Rožňava
  • xxxxx xxxxx
  • 8. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: látka thiram

Adresát:

podatelna@rv.vs.sk   Odmietnutý email

podatelna.rv@minv.sk   Odoslaný

info.rv@minv.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

8. október 2019

Dátum odoslania:

8. október 2019

Dátum doručenia:

22. október 2019

Povinná osoba: Okresný úrad Rožňava, Špitálska 3, Rožňava 048 01, info.rv@minv.sk,podatelna.rv@minv.sk,podatelna@rv.vs.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, ypeje@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: - látka Thiram je podľa Európskej komisie už zakázaná. Lesy SR však ňou chcú postrekovať v NP Slovenský kras. Na základe čoho povolil Okresný úrad Rožňava žiadateľovi použitie tohto prípravku, keďže látka už je zakázaná? - čo chcú Lesy SR látkou thiram, resp. prípravkom Pellacol, postrekovať a na akom mieste a v akom ochrannom stupni? Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: ypeje@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

odpoveď na informáciu

Odosielateľ:

Peter Pastrnák <Peter.Pastrnak@minv.sk>

Dátum úkonu:

22. október 2019

Dátum doručenia:

22. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, v prílohe Vám zasielam odpoveď na informáciu. S pozdravom, Peter Pastrnák