Detail žiadosti

  • Majetkové priznania
  • Mesto Šaľa
  • xxxxx xxxxx
  • 8. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Adresát:

mesto@sala.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

8. október 2019

Dátum odoslania:

8. október 2019

Povinná osoba: Mesto Šaľa, Nám. sv. Trojice 7, Šaľa 927 15, mesto@sala.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, koty@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých primátorov mesta podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: koty@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

potvrdenie

Odosielateľ:

Andrea Vnukova <vnukova@sala.sk>

Dátum úkonu:

15. október 2019

Dátum doručenia:

15. október 2019

Číslo spisu:

19/2019/211

Dobrý deň, na základe Vašej písomnej požiadavky potvrdzujeme, že Vaša žiadosť podaná podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám týkajúca sa informácií: majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých primátorov mesta podľa zákona č. 357/2004 , bola prijatá pod evidenčným číslom 19/2019/211 dňa 8. októbra 2019. S pozdravom Andrea Vnuková referent správy registratúry a sprístupňovania informácií oddelenia organizačného a správneho Mestský úrad Šaľa Námestie Sv. Trojice 7 927 15 Šaľa Tel. číslo: 031/770 59 81 - 4,klapka 321 e-mail: vnukova@sala.sk

Predĺženie lehoty na odpoveď od inštitúcie

Predmet:

oznámenie o predĺžení lehoty na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácie

Odosielateľ:

Andrea Vnukova <vnukova@sala.sk>

Dátum úkonu:

18. október 2019

Dátum doručenia:

18. október 2019

Predĺženie lehoty:

o 8 pracovných dní

Miera sprístupnenia:

Nesprístupnenie

Dobrý deň. V prílohe Vám zasielam Oznámenie o predĺžení lehoty na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácie. S pozdravom Andrea Vnuková referent správy registratúry a sprístupňovania informácií oddelenia organizačného a správneho Mestský úrad Šaľa Námestie Sv. Trojice 7 927 15 Šaľa Tel. číslo: 031/770 59 81 - 4,klapka 321 e-mail: vnukova@sala.sk

Rozhodnutie o nesprístupnení informácie

Predmet:

poskytnutie informácií

Odosielateľ:

Andrea Vnukova <vnukova@sala.sk>

Dátum úkonu:

30. október 2019

Dátum doručenia:

30. október 2019

Lehota:

15 kalendárnych dní od 30. októbra 2019 — Lehota uplynula 14. novembra 2019.

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dôvod odmietnutia:

Inštitúcia uviedla, že nemá požadovanú informáciu.

Dobrý deň, V prílohe Vám zasielam odpoveď na Vašu žiadosť podaná podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, evidenčné číslo č. 19/2019/211. Rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácií Vám bolo zaslané poštou podľa správneho poriadku. S pozdravom Andrea Vnuková referent správy registratúry a sprístupňovania informácií oddelenia organizačného a správneho Mestský úrad Šaľa Námestie Sv. Trojice 7 927 15 Šaľa Tel. číslo: 031/770 59 81 - 4,klapka 321 e-mail: vnukova@sala.sk