Detail žiadosti

  • Majetkové priznania
  • Mesto Senica
  • xxxxx xxxxx
  • 8. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Adresát:

lubica.macova@senica.sk   Otvorený

eva.juranova@senica.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

8. október 2019

Dátum odoslania:

8. október 2019

Povinná osoba: Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, Senica 905 01, lubica.macova@senica.sk, eva.juranova@senica.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, xudyl@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých primátorov mesta podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: xudyl@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Predĺženie lehoty na odpoveď od inštitúcie

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Odosielateľ:

"Vrlova Katarina, JUDr." <Katarina.Vrlova@senica.sk>

Dátum úkonu:

11. október 2019

Dátum doručenia:

11. október 2019

Predĺženie lehoty:

o 8 pracovných dní

Miera sprístupnenia:

Nesprístupnenie

Dobrý deň, Potvrdzujem prijatie podanej žiadosti v registratúre MsÚ až dňa 09.10.2019 - lebo mail sa nachádzal v nevyžiadanej pošte. Zároveň v súlade s §17 ods. 2, 3 z.č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov predlžujem lehotu o osem pracovných dní zo závažných dôvodov, a to z dôvodov, že sa jedná o vyhľadávanie povinných informácií, ktoré sú staršieho dáta, a identifikuje sa priestor ich uloženia , a o vyhľadávanie väčšieho počtu informácií, ktoré musia byť osobitne spracované a sprístupnené v rozsahu podľa z.č. 357/2004 a z.č. 211/2000Z.z. S pozdravom Vrlová Prednostka MsÚ v Senici -----Original Message----- From: xxxxx xxxxx [mailto:xudyl@mail.chcemvediet.sk] Sent: Tuesday, October 8, 2019 11:53 AM To: Macová Ľubica; Juranova Eva Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania Povinná osoba: Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, Senica 905 01, lubica.macova@senica.sk, eva.juranova@senica.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, xudyl@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých primátorov mesta podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: xudyl@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

FW: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Odosielateľ:

"Vrlova Katarina, JUDr." <Katarina.Vrlova@senica.sk>

Dátum úkonu:

23. október 2019

Dátum doručenia:

23. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Vážený pán xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, xudyl@mail.chcemvediet.sk na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov Vám zasielam Vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácii o Oznámeniach primátorov mesta. S pozdravom JUDr. Katarína Vrlová prednostka MsÚ