Detail žiadosti

  • Majetkové priznania
  • Mesto Snina
  • xxxxx xxxxx
  • 8. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Adresát:

primator.snina@snina.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

8. október 2019

Dátum odoslania:

8. október 2019

Povinná osoba: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, Snina 069 01, primator.snina@snina.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, ydec@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých primátorov mesta podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: ydec@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Predĺženie lehoty na odpoveď od inštitúcie

Predmet:

žiadosť o podanie info - mesto Snina

Odosielateľ:

martin.barna@snina.sk

Dátum úkonu:

17. október 2019

Dátum doručenia:

17. október 2019

Predĺženie lehoty:

o 8 pracovných dní

Miera sprístupnenia:

Nesprístupnenie

Dobrý deň pán xxxxx, žiadosťou zo dňa 8.10.2019 ste požiadali mesto Snina v zmysle z. č. 211/2000 Z. z. o zverejnenie majetkových priznaní všetkých primátorov mesta Snina za dostupné obdobia. Z dôvodu, že v danej veci je podľa z. č. 357/2004 Z. z. príslušným orgán, ktorému sa oznámenia o majetkových pomeroch podávajú, a to komisia mestského zastupiteľstva, na základe uvedeného podľa § 17 ods. 2 písm. c) z. č. 211/2000 Z.z. predlžujeme lehotu na vybavenie o 8 prac. dní. Toto predlženie lehoty je oznámené v súlade s § 17 ods. 3 z. č. 211/2000 Z.z. S pozdravom JUDr. xxxxx Barna vedúci právneho oddelenia Mestský úrad Snina Strojárska 2060/95 069 01 Snina E-mail: xxxxx.barna@snina.sk Tel.: +421 57 756 18 70 Prosím, šetrite prírodu a netlačte tento e-mail, ak to nie je skutočne potrebné.

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

žiadosť o podanie informácie - majetkové priznania

Odosielateľ:

martin.barna@snina.sk

Dátum úkonu:

30. október 2019

Dátum doručenia:

30. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, na základe Vašej žiadosti podľa z. č. 211/2000 Z. z. Vám v prílohe prikladám majetkové priznania primátorov mesta Snina za dostupné roky. Zároveň Vásn žiadam o potvrdenie prijatia informácie S pozdravom JUDr. xxxxx Barna vedúci právneho oddelenia Mestský úrad Snina Strojárska 2060/95 069 01 Snina E-mail: xxxxx.barna@snina.sk Tel.: +421 57 756 18 70 Prosím, šetrite prírodu a netlačte tento e-mail, ak to nie je skutočne potrebné.