Detail žiadosti

  • Majetkové priznania
  • Mesto Rožňava
  • xxxxx xxxxx
  • 8. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Adresát:

primator@roznava.sk   Odoslaný

Dátum úkonu:

8. október 2019

Dátum odoslania:

8. október 2019

Povinná osoba: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava 048 01, primator@roznava.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, hema@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých primátorov mesta podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: hema@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

sprístupnenie informácie - 1

Odosielateľ:

Erika Nagypálová <erika.nagypalova@roznava.sk>

Dátum úkonu:

18. október 2019

Dátum doručenia:

18. október 2019

Prílohy:

Dobrý deň, na základe Vašej žiadosti zo dňa 08.10.2019 o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. Vám v prílohe zasielam kópie majetkových priznaní primátorov mesta Rožňava za dostupné roky (tie, ktorým ešte neuplynula úložná lehota - roky 2007 - 2018). Dokumenty posielam na viackrát podľa rokov a jednotlivých primátorov z dôvodu bezproblémového doručenia . S pozdravom Erika Nagypálová -- Mesto Rožňava *Mesto Rožňava* *Erika**Nagypálová*** /referent srávy registratúry a evidencie budov/ /Mestský úrad/ /Šafárikova 29/ /048 01  Rožňava/ /e-mail: erika.nagypalova@roznava.sk/ /tel.: + 421 58 777 3 261/ /web: www.roznava.sk/

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

sprístupnenie informácie - 2

Odosielateľ:

Erika Nagypálová <erika.nagypalova@roznava.sk>

Dátum úkonu:

18. október 2019

Dátum doručenia:

18. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Prílohy:

-- Mesto Rožňava *Mesto Rožňava* *Erika**Nagypálová*** /referent srávy registratúry a evidencie budov/ /Mestský úrad/ /Šafárikova 29/ /048 01  Rožňava/ /e-mail: erika.nagypalova@roznava.sk/ /tel.: + 421 58 777 3 261/ /web: www.roznava.sk/