Detail žiadosti

  • Majetkové priznania
  • Mesto Púchov
  • xxxxx xxxxx
  • 8. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Adresát:

msu@puchov.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

8. október 2019

Dátum odoslania:

8. október 2019

Povinná osoba: Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, Púchov 020 18, msu@puchov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, fyty@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých primátorov mesta podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: fyty@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Odosielateľ:

Martina Blahová <martina.blahova@puchov.sk>

Dátum úkonu:

8. október 2019

Dátum doručenia:

8. október 2019

Dobrý deň, p. xxxxx, Vaša žiadosť bola zaevidovaná na podateľni MsÚ. S pozdravom a pekný deň Martina Blahová Krásna Referent pokladne a podateľne Oddelenie organizačné a vnútornej správy -------------------------------- Mestský úrad Púchov Štefánikova 821/21 Púchov 020 18 martina.blahova@puchov.sk +421 42 46 508 29 Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tejto mailovej komunikácie sú spracúvané na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie nájdete na webe Mesta Púchov: https://www.puchov.sk/ochrana-osobnych-udajov.html From: xxxxx xxxxx Sent: Tuesday, October 8, 2019 11:57 AM To: msu@puchov.sk Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania Povinná osoba: Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, Púchov 020 18, msu@puchov.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, fyty@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých primátorov mesta podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: fyty@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Predĺženie lehoty na odpoveď od inštitúcie

Predmet:

Oznámenie o predĺžení lehoty

Odosielateľ:

Juraj Škripec <juraj.skripec@puchov.sk>

Dátum úkonu:

18. október 2019

Dátum doručenia:

18. október 2019

Predĺženie lehoty:

o 8 pracovných dní

Miera sprístupnenia:

Nesprístupnenie

Dobrý deň zasielam oznámenie o predĺžení lehoty vo veci Vašej žiadosti o sprístupnenie informácií zo dňa 8.10.2019 S pozdravom/Best regards Mgr. Juraj Škripec právnik kancelária prednostky mestského úradu --------------------------------------------------------------------------- Mestský úrad Púchov Štefánikova 821/21 Púchov 020 18 Tel.: +421 42 46 508 42 Email: juraj.skripec@puchov.sk www.puchov.sk Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tejto mailovej komunikácie sú spracúvané na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie nájdete na webovom sídle Mesta Púchov: https://www.puchov.sk/ochrana-osobnych-udajov.html

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

žiadosť o sprístupnenie informácií - odpoveď

Odosielateľ:

Juraj Škripec <juraj.skripec@puchov.sk>

Dátum úkonu:

30. október 2019

Dátum doručenia:

30. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Prílohy:

Dobrý deň p.  xxxxx, na základe Vašej žiadosti o sprístupnenie informácií -  zasielam požadované informácie - dostupné  majetkové priznania primátorov. Vzhľadom na rozsah informácií zasielam vo viacerých e-mailoch (7). ev. č.  12905/2019 S pozdravom/Best regards Mgr. Juraj Škripec - tajomník komisie na ochranu verejného záujmu právnik kancelária prednostky mestského úradu --------------------------------------------------------------------------- Mestský úrad Púchov Štefánikova 821/21 Púchov 020 18 Tel.: +421 42 46 508 42 Email: juraj.skripec@puchov.sk www.puchov.sk Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tejto mailovej komunikácie sú spracúvané na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie nájdete na webovom sídle Mesta Púchov: https://www.puchov.sk/ochrana-osobnych-udajov.html