Detail žiadosti

  • Majetkové priznania
  • Mesto Malacky
  • xxxxx xxxxx
  • 8. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Adresát:

msu@malacky.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

8. október 2019

Dátum odoslania:

8. október 2019

Povinná osoba: Mesto Malacky, Radlinského 1, Malacky 901 01, msu@malacky.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, joke@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých primátorov mesta podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: joke@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

FW: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Odosielateľ:

Lenka Paráková <lenka.parakova@malacky.sk>

Dátum úkonu:

10. október 2019

Dátum doručenia:

10. október 2019

Číslo spisu:

45405/2019

Dobrý deň pán xxxxx, v súlade s § 14 ods. 5 zák. č. 211/2000 Z.z. Vám oznamujeme, že Vaša žiadosť o sprístupnenie informácie bola prijatá a zaevidovaná pod č. 45405/2019. S pozdravom a želaním príjemného dňa Mgr. Lenka Paráková vedúca právneho oddelenia Mesto Malacky Mestský úrad Bernolákova 5188/1A 901 01 Malacky IČO: 00 304 913 tel: 034/79 66 132 mobil: 0910 984 107 _____ From: MsÚ Malacky [mailto:msu@malacky.sk] Sent: Tuesday, October 8, 2019 1:14 PM To: podatelna@malacky.sk Cc: 'Lenka Paráková' Subject: FW: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania _____ From: xxxxx xxxxx [mailto:joke@mail.chcemvediet.sk] Sent: Tuesday, October 8, 2019 11:57 AM To: msu@malacky.sk Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania Povinná osoba: Mesto Malacky, Radlinského 1, Malacky 901 01, msu@malacky.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, joke@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých primátorov mesta podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: joke@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Predĺženie lehoty na odpoveď od inštitúcie

Predmet:

Zaslanie oznámenia

Odosielateľ:

Lenka Paráková <lenka.parakova@malacky.sk>

Dátum úkonu:

17. október 2019

Dátum doručenia:

17. október 2019

Predĺženie lehoty:

o 8 pracovných dní

Miera sprístupnenia:

Nesprístupnenie

Dobrý deň pán xxxxx, v prílohe Vám zasielam Oznámenie o predĺžení lehoty k Vašej žiadosti podanej dňa 08.10.2019 zaevidovanej v podateľni MsÚ dňa 09.10.2019 pod. č. 45405/2019. S pozdravom a želaním príjemného dňa Mgr. Lenka Paráková vedúca právneho oddelenia Mesto Malacky Mestský úrad Bernolákova 5188/1A 901 01 Malacky IČO: 00 304 913 tel: 034/79 66 132 mobil: 0910 984 107

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Odpoveď na žiadosť o sprístupnenie informácie

Dobrý deň pán xxxxx, v prílohe Vám zasielame odpoveď na žiadosť o sprístupnenie informácie a zároveň aj sprístupnené informácie. S pozdravom a želaním príjemného dňa Mgr. Lenka Paráková vedúca právneho oddelenia Mesto Malacky Mestský úrad Bernolákova 5188/1A 901 01 Malacky IČO: 00 304 913 tel: 034/79 66 132 mobil: 0910 984 107