Detail žiadosti

  • Majetkové priznania
  • Mesto Handlová
  • xxxxx xxxxx
  • 8. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Adresát:

info@handlova.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

8. október 2019

Dátum odoslania:

8. október 2019

Povinná osoba: Mesto Handlová, Nám. baníkov 7, Handlová 972 51, info@handlova.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, gavo@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých primátorov mesta podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: gavo@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Odosielateľ:

Jana Paulinyova <paulinyova@handlova.sk>

Dátum úkonu:

8. október 2019

Dátum doručenia:

8. október 2019

Číslo spisu:

SI 18/2019

Prajem dobrý deň, Vašu žiadosť evidujeme pod číslom SI 18/2019 a bude Vám odpovedané v zákonom stanovenej lehote. S pozdravom Mgr. Jana Paulínyová vecne príslušný zamestnanec tel.: +421 46 519 25 36 mobil: +421 908 342 616 jana.paulinyova@handlova.sk Mesto Handlová Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová www.handlova.sk From: xxxxx xxxxx Sent: Tuesday, October 8, 2019 11:57 AM To: info@handlova.sk Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania Povinná osoba: Mesto Handlová, Nám. baníkov 7, Handlová 972 51, info@handlova.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, gavo@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých primátorov mesta podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: gavo@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania ODPOVED HANDLOVA CAST 1/4

Odosielateľ:

Jana Paulinyova <paulinyova@handlova.sk>

Dátum úkonu:

17. október 2019

Dátum doručenia:

17. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Prajem dobrý deň, dňa 8.10.2019 (11:57 h) sme obdržali elektronicky z adresy gavo@mail.chcemvediet.sk žiadosť o sprístupnenie informácií podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších úprav. Mesto Handlová vyhovuje Vašej žiadosti v zákonom stanovenej lehote Vami určeným spôsobom sčasti, z dôvodu ustanovení zákona o ochrane osobných údajov – anonymizácia r.č. V zmysle § 18, bodu 2 Zákona č.211/2000 Z.z. v z.n.ú. Rozhodnutie a nesprístupnení časti informácie č.SI18/2019, 56/2019 z.21 zo 17.10.2019 je zaslané cestou Slovenskej pošty do vlastných rúk. V prílohe prikladáme odpoveď, pričom scany majetkových priznaní, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť odpovede, zasielame vzhľadom k celkovej veľkosti súboru (viac ako 22.5 MB) vo viacerých emailoch. Ďakujeme vopred za potvrdenie ich doručenia vzhľadom k v súčasnosti identifikovaným problémom s odosielaním elektronickej pošty. S pozdravom Mgr. Jana Paulínyová vecne príslušný zamestnanec tel.: +421 46 519 25 36 mobil: +421 908 342 616 jana.paulinyova@handlova.sk Mesto Handlová Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová www.handlova.sk From: xxxxx xxxxx Sent: Tuesday, October 8, 2019 11:57 AM To: info@handlova.sk Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania Povinná osoba: Mesto Handlová, Nám. baníkov 7, Handlová 972 51, info@handlova.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, gavo@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých primátorov mesta podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: gavo@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx