Detail žiadosti

  • Majetkové priznania
  • Mesto Sereď
  • xxxxx xxxxx
  • 8. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Adresát:

mu@sered.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

8. október 2019

Dátum odoslania:

8. október 2019

Povinná osoba: Mesto Sereď, Nám. republiky 1176/10, Sereď 926 01, mu@sered.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, dyjen@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých primátorov mesta podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: dyjen@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Odosielateľ:

mu@sered.sk

Dátum úkonu:

11. október 2019

Dátum doručenia:

11. október 2019

Dobrý deň, V zmysle § 14 ods. 5 Zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám potvrdzujem podanie Vašej žiadosti . S pozdravom Martina Mečochová Sekretariát prednostu MsÚ MESTO SEREĎ Námestie republiky 1176/10 92601 Sereď Mail: mu@sered.sk Tel.: 031/789 60 33 From: xxxxx xxxxx [mailto:dyjen@mail.chcemvediet.sk] Sent: Tuesday, October 8, 2019 12:07 PM To: mu@sered.sk Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania Povinná osoba: Mesto Sereď, Nám. republiky 1176/10, Sereď 926 01, mu@sered.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, dyjen@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých primátorov mesta podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: dyjen@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Výzva na doplnenie žiadosti

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania - dopnenie

Odosielateľ:

mu@sered.sk

Dátum úkonu:

15. október 2019

Dátum doručenia:

15. október 2019

Dobrý deň, Dňa 08.10.2019 bola mestu Sereď ako povinnej osobe doručená Vaša žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“). Dňa 14.10.2019 zasadala Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorá sa uzniesla na tom, že z Vašej žiadosti nie je zrejmé, akú informáciu požadujete. Primátor mesta ako verejný funkcionár nepodáva „majetkové priznanie“ v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ale „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“. V zmysle § 14 ods. 3 zákona o slobode informácií Vás vyzývame, aby ste v lehote do 22.10.2019 elektronicky doplnili, aké informácie požadujete sprístupniť. V zmysle § 17 ods. 2 zákona o slobode informácií Vám oznamujeme predĺženie lehoty na vybavenie žiadosti o osem pracovných dní, t.j. do 25.10.2019. Po doplnení Vašej žiadosti budeme potrebovať čas na vyhľadanie informácií a ich zber za jednotlivé roky. S pozdravom JUDr. Michal Irsák, predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Zapísala: Martina Mečochová

Doplnenie žiadosti

Predmet:

Doplnenie žiadosti o informácie

Adresát:

mu@sered.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

16. október 2019

Dátum odoslania:

16. október 2019

Povinná osoba: Mesto Sereď, Nám. republiky 1176/10, Sereď 926 01, mu@sered.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, dyjen@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, dňa 08.10.2019 som formou emailu požiadal Mesto Sereď o poskytnutie informácie: Majetkové priznania. Dňa 15.10.2019 mi Mesto Sereď doručil výzvu na doplnenie žiadosti. Rád by som požiadal o dokumenty označené ako „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ primátora za všetky dostupné roky od roku 2004, kedy vstúpil do platnosti ústavný zákon. Pre prípad potreby na seba pripájam telefonický kontakt: 0902108556 S pozdravom, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Žiadosť 211 - Majetkové priznania - odpoveď

Odosielateľ:

mu@sered.sk

Dátum úkonu:

18. október 2019

Dátum doručenia:

25. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň, dňa 8.10.2019 bola Mestu Sereď ako povinnej osobe doručená Vaša žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. V prílohe Vám zasielame sprístupnené majetkové priznania primátorov mesta Sereď za obdobie rokov 2004-2018 v zmysle Vašej žiadosti. Nakoľko zasielanie príloh má obmedzenú veľkosť, posielame Vám preto požadované informácie v dvoch mailoch. S pozdravom Martina Mečochová Sekretariát prednostu MsÚ MESTO SEREĎ Námestie republiky 1176/10 92601 Sereď Mail: mu@sered.sk Tel.: 031/789 60 33