Detail žiadosti

  • Majetkové priznania
  • Mesto Galanta
  • xxxxx xxxxx
  • 8. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Adresát:

info@galanta.sk   Zaradený do radu

Dátum úkonu:

8. október 2019

Dátum odoslania:

8. október 2019

Povinná osoba: Mesto Galanta, Mierové nám. 940/1, Galanta 924 18, info@galanta.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, fogi@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých primátorov mesta podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: fogi@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Odpoveď na žiadosť poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Odosielateľ:

"Mgr. Ivan Szolga" <ivan.szolga@galanta.sk>

Dátum úkonu:

16. október 2019

Dátum doručenia:

16. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň pán xxxxx, v zmysle Vašej žiadosti, ktorá bola doručená na Mesto Galanta, so sídlom Mierové námestie č. 940/1, 924 18 Galanta, dňa 08.10.2019 v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, Vám v zákonom stanovenej lehote v prílohe zasielam Vami požadované informácie, t.j. majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých primátorov mesta Galanta podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. S pozdravom -- Mgr. Ivan Szolga vedúci oddelenia právneho a verejného obstarávania Mestský úrad Galanta Mierové námestie 940/1 P.O.Box 43 924 18 Galanta tel.č.: 031/788 43 04 e-mail: ivan.szolga@galanta.sk