Detail žiadosti

  • Majetkové priznania
  • Mesto Skalica
  • xxxxx xxxxx
  • 8. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Adresát:

mesto@skalica.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

8. október 2019

Dátum odoslania:

8. október 2019

Povinná osoba: Mesto Skalica, Nám. slobody 10, Skalica 909 01, mesto@skalica.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, jela@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých primátorov mesta podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: jela@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Odosielateľ:

msu6901 <mesto@mesto.skalica.sk>

Dátum úkonu:

17. október 2019

Dátum doručenia:

18. október 2019

Dobrý deň, mesto Skalica ako povinná osoba podľa  § 14 ods 5. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p. potvrdzuje prijatie žiadosti o poskytnutie informácií "o majetkových priznaniach primátorov"   S pozdravom Mgr. Veronika Hanzalíková, Phd komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov Mesta Skalica ----- Forwarded Message ----- ----- Forwarded Message ----- Odosielateľ: xxxxx xxxxx (jela@mail.chcemvediet.sk) Dátum: 08/10/19 12:07 Príjemca: mesto@skalica.sk Predmet: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania Povinná osoba: Mesto Skalica, Nám. slobody 10, Skalica 909 01, mesto@skalica.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, jela@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých primátorov mesta podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: jela@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Odosielateľ:

msu6901 <mesto@mesto.skalica.sk>

Dátum úkonu:

18. október 2019

Dátum doručenia:

18. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

 Dobrý deň, v zmysle Vašej žiadosti o poskytnutie informácií doručenej dňa 08.10.2019 Vám v prílohe tohto mailu sprístupňujem požadované informácie v elektronickej podobe. Poprosím Vás o potvrdenie prijatia a zároveň v prípade akýchkoľvek otázok alebo doplnení ma neváhajte kontaktovať. S pozdravom Mgr. Veronika Hanzalíková, Phd komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov Mesta Skalica