Detail žiadosti

  • Majetkové priznania
  • Mesto Nová Dubnica
  • xxxxx xxxxx
  • 8. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Adresát:

msu@novadubnica.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

8. október 2019

Dátum odoslania:

8. október 2019

Povinná osoba: Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, Nová Dubnica 018 51, msu@novadubnica.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, kobu@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých primátorov mesta podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: kobu@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Predĺženie lehoty na odpoveď od inštitúcie

Predmet:

FW:

Odosielateľ:

"JUDr.Dagmar Gregušová" <gregusova@novadubnica.sk>

Dátum úkonu:

16. október 2019

Dátum doručenia:

16. október 2019

Predĺženie lehoty:

o 8 pracovných dní

Miera sprístupnenia:

Nesprístupnenie

Prílohy:

S pozdravom JUDr. Dagmar Gregušová ved. OSO a KC MsÚ Nová Dubnica Ul. Trenčianska 45/41 018 51 Nová Dubnica tel.: 0910 841 802 e-mail: gregusova@novadubnica.sk

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

FW:

Odosielateľ:

"JUDr.Dagmar Gregušová" <gregusova@novadubnica.sk>

Dátum úkonu:

24. október 2019

Dátum doručenia:

24. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Dobrý deň p. xxxxx, v prílohe Vám zasielame majetkové priznania primátora mesta Ing. Petra Marušinca od r. 2010, kedy sa stal primátorom a funkciu zastáva i v nasledujúcom  funkčnom období. Počas volebného obdobia 2006 - 2010 bol primátorom mesta. Ing. Ján Šušaník.  V zmysle Registratúrneho poriadku MsÚ Nová Dubnica zo dňa 01. 07. 2016  sú "Oznámenia  funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov funkcionárov územnej samosprávy archivované  5 rokov po skončení funkčného obdobia. S pozdravom JUDr. Dagmar Gregušová ved. OSO a KC MsÚ Nová Dubnica Ul. Trenčianska 45/41 018 51 Nová Dubnica tel.: 0910 841 802 e-mail: gregusova@novadubnica.sk