Detail žiadosti

  • Majetkové priznania
  • Mesto Kolárovo
  • xxxxx xxxxx
  • 8. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Adresát:

info@kolarovo.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

8. október 2019

Dátum odoslania:

8. október 2019

Povinná osoba: Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 1, Kolárovo 946 03, info@kolarovo.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, bohe@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých primátorov mesta podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: bohe@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania- potvrdenie prijatia

Odosielateľ:

"Ing. Koczkás Beáta" <zastupca_primatora@kolarovo.sk>

Dátum úkonu:

9. október 2019

Dátum doručenia:

9. október 2019

Dobrý deň, Potvrdzujem prijatie vašej žiadosti o sprístupnenie informácie. S pozdravom, Koczkás Beáta, Ing. zástupca primátora-polgármester helyettes Mesto Kolárovo-Gúta Város Mestský úrad Kolárovo-Gútai Városi Hivatal Kostolné námestie 1 -Templom tér 1 946 03 Kolárovo -Gúta tel.: +421(0)35/7900913 mobil: +421 917 872 185 e-mail: zastupca_primatora@kolarovo.sk koczkas@mestokolarovo.sk From: MsÚ Kolárovo [mailto:info@kolarovo.sk] Sent: Wednesday, October 09, 2019 1:08 PM To: koczkas@mestokolarovo.sk Subject: FW: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania From: xxxxx xxxxx Sent: Tuesday, October 8, 2019 12:15 PM To: info@kolarovo.sk Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania Povinná osoba: Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 1, Kolárovo 946 03, info@kolarovo.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, bohe@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých primátorov mesta podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: bohe@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania-odpoveď_sprístupnenie informácií

Odosielateľ:

"Ing. Beáta Koczkás" <koczkas@mestokolarovo.sk>

Dátum úkonu:

17. október 2019

Dátum doručenia:

17. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Vážený pán xxxxx xxxxx, Vo Vašej žiadosti zo dňa 08.10.2019 žiadate o informácie na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov: majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých primátorov mesta. V zmysle Čl. 7 ods. (5) a) Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov (ďalej len "majetkové priznanie") podáva primátor mesta komisii mestského zastupiteľstva. V prílohe Vám zasielam majetkové priznania pána primátora Árpáda Horvátha za dostupné roky 2010-2018. Pán Árpád Horváth je primátorom mesta od 2016. S pozdravom Koczkás Beáta, Ing. zástupca primátora-polgármester helyettes Mesto Kolárovo-Gúta Város Mestský úrad Kolárovo-Gútai Városi Hivatal Kostolné námestie 1 -Templom tér 1 946 03 Kolárovo -Gúta tel.: +421(0)35/7900913 mobil: +421 917 872 185 e-mail: zastupca_primatora@kolarovo.sk koczkas@mestokolarovo.sk