Detail žiadosti

  • Majetkové priznania
  • Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
  • xxxxx xxxxx
  • 8. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Adresát:

info@staremesto.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

8. október 2019

Dátum odoslania:

8. október 2019

Povinná osoba: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava - Staré Mesto 814 21, info@staremesto.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, jubo@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých starostov mestkej časti podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: jubo@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Odosielateľ:

Info211 <info@staremesto.sk>

Dátum úkonu:

8. október 2019

Dátum doručenia:

8. október 2019

Číslo spisu:

47689/2019

Dobrý deň p.xxxxx, Vašu žiadosť sme zaevidovali dňa 8.10.2019 pod ev.č.47689/2019. S pozdravom Elena Hanzlovičová – podateľňa. From: xxxxx xxxxx Sent: Tuesday, October 8, 2019 12:29 PM To: Info211 Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania Povinná osoba: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava - Staré Mesto 814 21, info@staremesto.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, jubo@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých starostov mestkej časti podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: jubo@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Úplne sprístupnenie informácie

Predmet:

Odpoveď na žiadosť

Odosielateľ:

"JUDr." <jana.revayova@staremesto.sk>

Dátum úkonu:

18. október 2019

Dátum doručenia:

18. október 2019

Miera sprístupnenia:

Úplné sprístupnenie

Vážený pán xxxxx, v prílohe Vám zasielame odpoveď na žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), spolu s príslušnými prílohami. Z dôvodu veľkosti príloh k odosielanej správe Vám tieto zasielame v piatich emailoch. Ďakujeme za porozumenie. S pozdravom JUDr. Jana Revayová vedúca kancelárie prednostu Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava Tel.: +421 2 59 246 367 Fax: +421 2 52 920 003 E-mail: jana.revayova@staremesto.sk www.staremesto.sk