Detail žiadosti

  • Majetkové priznania
  • Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
  • xxxxx xxxxx
  • 8. október 2019
Priebeh infožiadosti

Žiadosť

Predmet:

Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Adresát:

podatelna@vrakuna.sk   Otvorený

Dátum úkonu:

8. október 2019

Dátum odoslania:

8. október 2019

Povinná osoba: Mestská časť Bratislava - Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava - Vrakuňa 822 02, podatelna@vrakuna.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, luti@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých starostov mestkej časti podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: luti@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Potvrdenie prijatia žiadosti

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Odosielateľ:

Xénia Domaracká <xenia.domaracka@vrakuna.sk>

Dátum úkonu:

8. október 2019

Dátum doručenia:

8. október 2019

Číslo spisu:

10793/2019

Vec Potvrdenie o podaní žiadosti o sprístupnenie informácie Na základe žiadosti o vydanie písomného potvrdenia o podaní žiadosti o poskytnutie informácií a oznámenie predpokladanej výšky úhrady za sprístupnenie informácie § 14 ods. (5) zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) týmto potvrdzujeme, že do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa bola dňa 08.10.2019 doručená a pod a pod číslom 10793/2019 zaevidovaná žiadosť o sprístupnenie informácií týkajúcich sa: majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých starostov mestskej časti podľa zákona 357/2004. od žiadateľa: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx. S pozdravom [cid:image001.jpg@01D57DED.B3B80380]Mgr. Ing. Xénia Domaracká vedúca odboru vnútorných vecí Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa Šíravská 7, 821 07 Bratislava Kontakt : xenia.domaracka@vrakuna.sk 02/40 20 48 40, 0948 969 444 From: xxxxx xxxxx Sent: Tuesday, October 8, 2019 12:29 PM To: Podatelna Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania Povinná osoba: Mestská časť Bratislava - Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava - Vrakuňa 822 02, podatelna@vrakuna.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, luti@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých starostov mestkej časti podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: luti@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx

Rozhodnutie o nesprístupnení informácie

Predmet:

RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania

Odosielateľ:

Xénia Domaracká <xenia.domaracka@vrakuna.sk>

Dátum úkonu:

9. október 2019

Dátum doručenia:

9. október 2019

Lehota:

15 kalendárnych dní od 9. októbra 2019 — Lehota uplynula 24. októbra 2019.

Miera sprístupnenia:

Čiastočné sprístupnenie

Dôvod odmietnutia:

Inštitúcia uviedla, že nemá požadovanú informáciu.

Dobrý deň, v prílohe Vám zasielam odpoveď na Vašu žiadosť o sprístupnenie informácií. Prosím Vás o potvrdenie prevzatia odpovede. Rozhodnutie Vám zároveň zasielam poštou. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať. S pozdravom [cid:image001.jpg@01D57EC1.0C3E1200]Mgr. Ing. Xénia Domaracká vedúca odboru vnútorných vecí Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa Šíravská 7, 821 07 Bratislava Kontakt : xenia.domaracka@vrakuna.sk 02/40 20 48 40, 0948 969 444 From: xxxxx xxxxx Sent: Tuesday, October 8, 2019 12:29 PM To: Podatelna Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Majetkové priznania Povinná osoba: Mestská časť Bratislava - Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava - Vrakuňa 822 02, podatelna@vrakuna.sk Žiadateľ: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, luti@mail.chcemvediet.sk Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov žiadam o nasledovné informácie: Majetkové priznania za všetky dostupné roky všetkých starostov mestkej časti podľa zákona 357/2004 Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: luti@mail.chcemvediet.sk V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie. Ďakujem, xxxxx xxxxx